รอยรักในอารมณ์

ก๊อท จักรพันธ์23 พ.ย. 1995

เนื้อเพลง

 

รอยรักในอารมณ์ - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

ไอ อุ่น ความรัก

 

ยังซึ้งสลักอยู่บนหมอน

 

ร่องรอยที่น้องนอน

 

ยังอุ่นยังร้อนมิจางห่างหาย

 

กลิ่น เนื้อ

 

น้องยังฝังใจมิคลาย

 

ประหนึ่งว่ามีโฉมฉาย

 

ยังชิดใกล้กายทุกวัน

 

ความ สุข ความฝัน

 

ไม่นึกว่ามันจะกลับกลาย

 

พี่ยังเฝ้าเสียดาย

 

จะเปรียบก็คล้าย

นิยายเสกสรร

 

บัด นี้ น้องคงพะวง

 

เหมือนกัน

 

เราจากกันไปเหมือนฝัน

 

รักเราดูสั้นเหลือใจ

 

รอย รักยังทรมาน

 

ปวดใจอยู่นาน

 

หัวอกสะท้าน หมองไหม้

 

หลับ ตา ครั้งใด

 

ภาพ พิมพ์น้องยังหลอนใจ

 

ให้คิดคนึงทุกวัน

 

เคย กอด เคยรัด

 

เคยได้สัมผัสแอบอิงเคล้า

 

ชื่นใจในรักเรา

 

เคยหยอกเคยเย้า

 

เคล้าคลอสุขสันต์

 

บัด นี้ เหลือเพียง

รูปรอยสัมพันธ์

 

ที่ผ่านเลยไปเหมือนฝัน

 

ทุกวันพี่เศร้าเหงาใจ

 

เคย กอด เคยรัด

 

เคยได้สัมผัสแอบอิงเคล้า

 

ชื่นใจในรักเรา

 

เคยหยอกเคยเย้า

 

เคล้าคลอสุขสันต์

 

บัด นี้ เหลือเพียงรูป

รอยสัมพันธ์

 

ที่ผ่านเลยไปเหมือนฝัน

 

ทุกวันพี่เศร้าเหงาใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***