หรือเข้าสู่ระบบ

if i didn't rap (feat. Satbyeol, Verbal Jint)

SUPERBEE, Satbyeol, Verbal Jint30 ธ.ค. 2017

เนื้อเพลง

랩을 안 했다면 (如果不说唱) - SUPERBEE (슈퍼비)/샛별 (Satbyeol)/버벌진트 (Verbal Jint)

词:Superbee/샛별/버벌진트

曲:Motiver/Superbee

编曲:Motiver

If I didn't rap uh

If I didn't rap

 

사실은 꽤

상상하는 게 힘들지

 

만약 내가 이 사회에

주어진 공식

 

대로 선생말대로

근데 울엄마는

판사 의사 할 거 아님

공부하지 말랬고

 

그럼 난 지금 뭐했을까

 

뒤늦게 유학이나 갔을지도

 

이미 군대를 갔다왔을지도

 

많은 대학생활에

지금 모르는 술게임들을

엄청 많이 알았을지도

 

TV로 힙합을 알았을지도

 

또 흑인 머릴

하지 않았을지도

 

부모님처럼 차를 팔았을지도

 

전 여자친구를

못 만났을지도

 

다른 고민을

하며 살았을지도

I just wanna keep flowing

 

이게 없음 난 어디

PC방이나 가 있겠네

라면이나 먹겠네

They be showing me

Much love to me

이게 없음 난 너희가

시킨대로 살았겠네

심부름을 했겠네

I just wanna keep rhyming

그토록 원하던 게

이뤄지다니

10대를 지새운 이 밤이

 

20대가 됐지만 still grinding

 

I just wanna keep rhyming

 

그토록 원하던 게

이뤄지다니

 

10대를 지새운 이 밤이

 

20대가 됐지만 still grinding

 

If I didn't rap

자세힌 몰라도

아마 지금 내

생각과 삶의 방식은

꽤 달랐을걸

어쩌면 잘 안

팔리는 band 하다

그만두었을지도 적당한 시점에

 

학교에서 내 삶의

답을 찾기 위해

전과를 했을거야

경제학은 내게

 

언제나 거부감을 줬으니까

 

9 to 5 에 가까웠겠지

내 하루일과

 

내 일과 삶의 사이의 balance

잡는 게 힘들었겠지

주말이 되면

내 짝과 내 아이들과

공연을 보러다녔을지도

Musician들을 보며

어린 날이 스치고

 

집으로 와 모두 잠든 시간

 

내 낡은 기타

꺼내서 만지작거리다

 

잠이 들겠지 if it wasn't for rap

 

맴돌았겠지 작은 circle 속에

 

만약에 내가 rap을 안했다면

어떤 노래를 들었을까

지금 나는

 

이 모든게 한낱

꿈에 불과하다면

깨어도 행복할 수 있을려나

나는 못만났겠지

내 친구들과 식구들

필요 없었겠지

외제차와 시계는

 

나도 몰랐겠지

Superbee란 이름은

 

또 누군가들의 기대는

I just wanna keep flowing

 

이게 없음 난 어디

 

PC방이나 가 있겠네

라면이나 먹겠네

They be showing me

Much love to me

이게 없음 난 너희가

시킨대로 살았겠네

심부름을 했겠네

I just wanna keep rhyming

 

그토록 원하던 게

이뤄지다니

10대를 지새운 이 밤이

 

20대가 됐지만 still grinding

 

I just wanna keep rhyming

그토록 원하던 게

이뤄지다니

 

10대를 지새운 이 밤이

 

20대가 됐지만 still grinding

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***