เนื้อเพลง

เพลง: บทแผ่เมตตา

ศิลปิน: พระครูสังฆรักษ์สายันห์ ติกฺขปญุโญ

 

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์

เกิดแก่เจ็บตาย

ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้พยาบาท

เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม