ชาวดง

The Impossible2 ธ.ค. 2016

เนื้อเพลง

ชาวดง - ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

Written by:ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

 

กลางดงพงป่า

เขาลำเนาไพร

ไกลสังคม

 

มีแดนรื่นรมย์

แสนชื่นชมมีเสรี

 

ไร้ทุกข์สนุกสนาน

สำราญกันได้เต็มที่

 

พวกเราชาวถิ่นนี้

 

ล้วนมีไมตรีต่อกัน

 

อาชีพป่าดงพงไพร

เลี้ยงโคทำไร่

ไถนาเป็นพราน

 

หน้าแล้งเราพากันเผาถ่าน

 

หาฟืนกลับบ้านเป็นทุน

 

เงินทองหามา

ได้อดออมเอาไว้พออุ่น

 

เจ็บไข้ได้เกื้อหนุน

เจือจุนการุณผูกพัน

 

กลางดงพงป่า

เขาลำเนาไพร

ไกลสังคม

 

มีแดนรื่นรมย์

แสนชื่นชมมีเสรี

 

ไร้ทุกข์สนุกสนาน

สำราญกันได้เต็มที่

 

พวกเราชาวถิ่นนี้

ล้วนมีไมตรีต่อกัน

 

เย็นย่ำตะวันรอนๆ

เราได้พักผ่อนสำราญอุรา

 

ค่ำลงเราพบกันพร้อมหน้า

 

แล้วมาสนุกด้วยกัน

 

ยามงานนั้นเราทำตรากตรำ

เพียงไหนไม่หวั่น

 

เสร็จงานเราสุขสันต์

ร้องบรรเลงเพลงกล่อมไพร

 

กลางดงพงป่า

เขาลำเนาไพร

ไกลสังคม

 

มีแดนรื่นรมย์

แสนชื่นชมมีเสรี

 

ไร้ทุกข์สนุกสนาน

สำราญกันได้เต็มที่

 

พวกเราชาวถิ่นนี้

 

ล้วนมีไมตรีต่อกัน

 

จนยากก็ยังภูมิใจ

หากินกลางไพรแม้ไม่รุ่งเรือง

 

ไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่อง

 

ถึงเมืองแดนศิวิไลซ์

 

กลางคืนเราชื่นบาน

เรื่องงานเอาไว้วันใหม่

 

ป่าดงดำรงไว้

ทรัพย์ในดินไทยมากมี

 

กลางดงพงป่าเขา

 

ลำเนาไพรไกลสังคม

 

มีแดนรื่นรมย์

แสนชื่นชมมีเสรี

 

ไร้ทุกข์สนุกสนาน

 

สำราญกันได้เต็มที่

 

พวกเราชาวถิ่นนี้

 

ล้วนมีไมตรีต่อกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***