หรือเข้าสู่ระบบ

ผิดหรือที่รักเธอ (จาก "ละคร กรงกรรม")

ใหม่ เจริญปุระ18 ก.พ. 2019

เนื้อเพลง

เพลง : ผิด หรือ ที่ รัก เธอ (จาก "ละคร กรง กรรม")

ศิลปิน: ใหม่ เจริญ ปุระ

อาจ เพราะ เป็น เวร เป็น กรรม

ที่ ตาม ย้อน มา เอา คืน

ให้ ฉัน ต้อง ยืน เดียว ดาย ท่าม กลาง น้ำ ตา ลำพัง

ไม่ คิด ว่า รัก ที่ มี ที่ เคย ให้ ไป จริง จัง

จะ ทำ ชีวิต เธอ พัง จน ยับ เยิน

ผิด หรือ ที่ รัก คำ เดียว บง การ ให้ ฉัน ทำไป

ผิด ชอบ ชั่ว ดี ยังไง เพื่อ เธอ หัว ใจ จะ ทำ

ก็ รัก เธอ ดัง ดวง ใจ ทำ ไป ไม่ กลัว เวรกรรม

ขอ แค่ ได้ ทำ เพื่อ เธอ เท่า นั้น พอ

เจ็บ ปวด ที่ทำ เพราะ รัก

แต่ รัก ก็ ทำ ลาย

เผา ให้ ใจ มลาย ไม่ เหลือ เศษ ซาก ใดๆ

ทิ้ง ให้ ฉัน ต้อง ทน ต้อง อยู่ กับ ความ อ้าง ว้าง จน ตาย

ไม่ มี เลย ไม่ มี สัก คน เข้า ใจ

ไม่ เหลือ ใคร สัก คน เลย

ผิด หรือ ที่ ฉัน ยอม เลว เพื่อ เธอ แก้ว ตา ดวง ใจ

ผิด หรือ ที่ ฉัน ทำ ไป จน ใคร ก็ มอง ใจ ดำ

สุด ท้าย ต้อง ทำ ให้ เธอ ต้อง เป็น เหมือน คน มี กรรม

เพราะ ผล ของ การ กระ ทำ ของ ฉัน เอง

เจ็บ ปวด ที่ ทำ เพราะ รัก

แต่ รัก ก็ ทำ ลาย

เผา ให้ ใจ มลาย ไม่ เหลือ เศษ ซาก ใดๆ

ทิ้ง ให้ ฉัน ต้อง ทน ต้อง อยู่ กับ ความ อ้าง ว้าง จน ตาย

ไม่ มี เลย ไม่ มี สัก คน เข้า ใจ

ไม่ เหลือ ใคร สัก คน เลย

เจ็บ ปวด ที่ ทำ เพราะ รัก

แต่ รัก ก็ ทำ ลาย

เผา ให้ ใจ มลาย ไม่ เหลือ เศษ ซาก ใดๆ

ทิ้ง ให้ ฉัน ต้อง ทน ต้อง อยู่ กับ ความ อ้าง ว้าง จน ตาย

ไม่ มี เลย ไม่ มี สัก คน เข้า ใจ

ไม่ เหลือ ใคร สัก คน เลย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***