หวงเพราะห่วง

ไอซ์ ศรัณยู10 พ.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: หวงเพราะห่วง

ศิลปิน: ไอซ์ ศรัณยู

 

ตื่นตอนเช้าฉันก็รีบโทรหาเธอเธอไม่อยู่

 

ก็ไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาเมื่อไหร่

ส่วนตัวฉันนั้นก็ไม่รู้

 

ว่าเธอออกไปไหน

 

แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คุยกับเธอ

ก็ได้แต่นั่งคอยเธอทั้งวัน

 

จนฉันคิดมากไปกันใหญ่

ในใจก็กลัว

 

กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจ

 

เปลี่ยนจากฉันเป็นคนใหม่

 

เปลี่ยนไปไม่รักกัน

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอนะคนดี

และฉันก็เข้าใจมันแบบนี้

 

ไม่รู้มันจะมากไปไหม

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอขึ้นทุกที

อยากให้เธอเข้าใจฉันในตอนนี้

 

ว่ารักเธอ

ชีวิตจะมีแต่เธอคนเดียว

ยิ่งเวลามันเดินผ่านไป

 

ใจฉันยิ่งวุ่นวาย

 

ใจมันหายไม่รู้ว่าเธอไปเจอใคร

และตัวฉันก็ยังเฝ้าโทร

 

หาเธอเรื่อยไป

 

แล้วเมื่อไรตัวเธอจะกลับมา

ก็ได้แต่นั่งคอยเธอทั้งวัน

 

จนฉันคิดมากไปกันใหญ่

 

ในใจก็กลัว

 

กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจ

 

เปลี่ยนจากฉันเป็นคนใหม่

 

เปลี่ยนไปไม่รักกัน

 

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอนะคนดี

 

และฉันก็เข้าใจมันแบบนี้

 

ไม่รู้มันจะมากไปไหม

 

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอขึ้นทุกที

 

อยากให้เธอเข้าใจฉันในตอนนี้

 

ว่ารักเธอ

 

ชีวิตจะมีแต่เธอคนเดียว

 

Hey! What’s up! My girl.

 

Do you hear me?

I wanna stand with you.

 

It makes me crazy.

Do you know my girl?

 

I’ve just so envy

 

when other man around you.

 

Don’t do that baby

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอนะคนดี

 

และฉันก็เข้าใจมันแบบนี้

 

ไม่รู้มันจะมากไปไหม

 

ก็มันหวง

 

ที่หวงเพราะรักเธอขึ้นทุกที

 

อยากให้เธอเข้าใจฉันในตอนนี้

 

ว่ารักเธอ

 

ชีวิตจะมีแต่เธอคนเดียว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***