โทรศัพท์จับผัว

ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ศร สินชัย16 ก.พ. 2012

เนื้อเพลง

โทรศัพท์จับผัว - ดอกอ้อ ทุ่งทอง/ศร สินชัย

Written by:บุญล้อม คู่กะสังข์/สวัสดิ์ สารคาม

ฮัลโหล ฮัลโหล

ได้ยินบ่นิเฮ็ดหยังอยู่ ฮัลโหล

 

ฮัลโหล ฮัลโหล

 

บ่ได้ยิน ฝนตก

ฝนตก ฟ้าฮ้อง ฟ้าฮ้อง

 

ขับรถอยู่แค่นี้เด้อ

บ่ได้ยิน บ่ได้ยิน

 

ฮัลโหล ฮัลโหล

เอ้าสายหลุดซ้ำ

 

บ่เป็นหยังโทรนำใหม่กะได้

 

ฮัลโหล เป็นหยังหว่างฮั่น

เจ้าคือว่างสายอยู่ไสบอกมา

 

ฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยง

ไผสิกล้าเสี่ยงคุยสายเมียจ๋า

 

โทรเช็คหยังคักแหน่แท้

บ่ได้ไปแวทางใด๋ดอกนา

 

จักหละฮามีหม่องแว

ให้โทรเช็คแหน่คุณสามีขา

 

แฮ่งมีสามีผู้เดียว

มันต้องโทรถามเป็นธรรมดา

 

ออกบ้านบ่ทันพอกิโล

มันคือโพดคือโพ

แท้น้อคุณภรรยา

 

สิบ่ให้ตีงคีงเลยบ่ฮึ

 

คือบ่ห่อข้าวนำโลดซั่น

อย่าท้า อย่าท้า

 

ส่ำนิเด้อแบตข่อยสิเบิด

เอาไว้ฮอดแล้วข่อยสิโทรหา

 

วางตี้สิโทรกลับไป

ซิมข่อยเหมาจ่ายคุยได้จนล้า

 

แฮ่งเป็นเครือข่ายเดียวกัน

คุยได้บ่อั้นเหมิดมื้อเด้อค่ะ

 

ฮัลโหล แบตมันโลแล้ว

แนวชาร์ตกะลืมข่อยบ่ได้เอามา

 

ยามใด๋เจ้าสิวางสายน้อ

อั่นเจ้าฮู้บ่ขับรถกะยังวา

 

ออกบ้านเป็นลืมนั้นลืมนี้

เดี๋ยวกะคลื่นบ่มีอ้างฝนอ้างฟ้า

 

ออกบ้านเป็นคลื่นหาย

 

อ้างแต่ฝนแต่ฟ้า

 

ฟ้าผ่าหัวให้แหน่น้อ

หัวปลาหมอเด้อ

บ่แม่นหัวข่อยเด้

 

ฝนตกก็ว่าคลื่นหาย

บัดยามฝนหายบอกว่าแบตเบิด

 

จังแม่นล่ะข่อยหน่ายข่อยเปิด

โทรติดบ่รับมันผิดตับคือหยัง

 

เป็นหยังคือรับสายช้า

ยามข่อยโทรหา

ปิดเสียงเฮ็ดหยัง

 

บ่ได้ปิดจักเทือเด้ละ

ฟ้ามันฮ้องเปรี้ยงเปรี้ยง

คือบ่เอียงหูฟัง

 

แล้วสิโทรเช็คหยังกะด้อ

เจ้าบ่ฮู้ซั่นบ่ข่อยกำลังเบิ่งทาง

 

ฝนตกรถกะสวนไปมา

ข่อยต้องสาดสายตา

ขับอย่างระวัง

 

แม่นบ่ทางนี้คือแจ้ง

แดดออกแฮงแฮง

ฟ้าแจ้งจางปาง

 

เอ้าฝนมันตกบ่ทั่วฟ้า

แล้วเจ้าสิมา

หาเรื่องข่อยเฮ็ดหยังฮีเนี้ย

 

โอ สางเป็นน้อคนเฮาเนี้ยเนาะ

หาเพื่อลูกเพื่อเมียนี้แม้เอา

เอ๋อ ให้มันเพื่อลูกเพื่อเมีย

อีหลีฮั่นเถาะ

 

ฮ่วยมาคือโพดฮ้ายแท้

บ่เคยเสียใจเลยบ่ภรรยา

เอ๋า คั่นว่าเจ้าบ่ตั๋ว

แล้วสิมาฮ้ายเฮ็ดหยังละวา

 

ไสว่าว่างหั่นแบตเบิด

มาคือคุยได้โดนแท้ล่ะค่ะ

 

ฮอดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพฯ

เอาส่ำนี่ละว่างแล้วสิโทรหา

 

ตอนนี้ซำบายใจยัง

ว่าข่อยฮอดแล้วคุณภรรยา

 

คั่นว่าเจ้าอยู่กรุงเทพฯ

ลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดู

 

คุณสามีขา

 

ว่ามันสิขึ้นศูนย์สอง

รหัสกรุงเทพฯบ่

 

ฮ่วยฮ่วย

มะคือโพดคือโพแท้ละฮือ

 

แม่นเมียฮือแม่นแม่ก็เดียวนิ

นั้นนั้น มันเข้าข่ายแล้วนิ

มันหน้าสงสัยแล้วนิ

สิมาสงสัยเฮ็ดอีหยัง

ไปหาเบิ่งลูกเบิ่งเต้าพุ้นเป็นหยัง

 

ฝนตกก็ว่าคลื่นหาย

บัดยามฝนหายบอกว่าแบตเบิด

 

จังแม่นล่ะข่อยหน่ายข่อยเปิด

โทรติดบ่รับมันผิดตับคือหยัง

 

เป็นหยังคือรับสายช้า

ยามข่อยโทรหาปิดเสียงเฮ็ดหยัง

 

บ่ได้ปิดจักเทือเด้ละ

ฟ้ามันฮ้องเปรี้ยงเปรี้ยง

ล่ะคือบ่เอียงหูฟัง

แล้วสิโทรเช็คหยังกะด้อ

เจ้าบ่ฮู้ซั่นบ่ข่อยกำลังเบิ่งทาง

 

ฝนตกรถกะสวนไปมา

ข่อยต้องสาดสายตา

ขับอย่างระวัง

 

แม่นบ่ทางนี้คือแจ้ง

แดดออกแฮงแฮง

ฟ้าแจ้งจางปาง

 

เอ้าฝนมันตกบ่ทั่วฟ้า

แล้วเจ้าสิมา

หาเรื่องข่อยเฮ็ดหยังฮีเนี้ย

โอ สางเป็นน้อคนเฮาเนี้ยเนาะ

หาเพื่อลูกเพื่อเมียนี้แม้เอา

เอ๋อ ให้มันเพื่อลูกเพื่อเมีย

อีหลีฮั่นเถาะ

 

ฮ่วยมาคือโพดฮ้ายแท้

บ่เคยเสียใจเลยบ่ภรรยา

 

เอ๋า คั่นว่าเจ้าบ่ตั๋ว

แล้วสิมาฮ้ายเฮ็ดหยังละวา

 

ไสว่าว่างหั่นแบตเบิด

มาคือคุยได้โดนแท้ล่ะค่ะ

 

ฮอดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพฯ

เอาส่ำนี่ละว่างแล้วสิโทรหา

ตอนนี้ซำบายใจยัง

ว่าข่อยฮอดแล้วคุณภรรยา

 

คั่นว่าเจ้าอยู่กรุงเทพฯ

ลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดู

 

คุณสามีขา

 

ว่ามันสิขึ้นศูนย์สอง

รหัสกรุงเทพฯบ่

 

เดี๋ยวข่อยจอดรถจักคราวก่อน

ซั่นนะเฒ่า

 

ฮวย ตู้มันฮ้างตั๋วเฒ่าตู้มันฮ้าง

เสียใจเฒ่าโทรบ่ได้โทรบ่ได้

หาตู้ใหม่เบิ่งดู๋

 

จอดบ่ได้เฒ่า จอดบ่ได้

หม่องห้ามจอดตำรวจเฒ่าตำรวจ

โอ้ย จังแม่นหน่ายนิสัยแนวนี้หลาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***