ตะเกียง

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์12 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

ตะเกียง - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

มีตะเกียง

 

สองดวงที่ช่วงโชติวาว

 

ส่องแสงแพรวพราว

 

ให้ความสว่างสดใส

 

ดวงหนึ่งสว่าง

 

อยู่ที่ ณ ถิ่นแดนไกล

 

ดวงหนึ่งสดใส

 

อยู่ในวิมานเมืองแมน

 

ดวงหนึ่งเพิ่มบรรยากาศ

 

ดวงหนึ่งส่องสาด

 

เพราะขาดสิ้นแสงสุรีย์

 

คุณค่าที่มีเพียงต่าง

ที่วางและสิ่งมุ่งหวัง

 

ผู้คนที่ห่างกันทั้งสองทาง

 

ต่างก็มุ่งหวัง

 

ในชีวิตและจุดหมาย

 

เปลวเทียนลับล่วง

 

แท่งเทียนก็มอดมลาย

 

คุณค่าความหมาย

ได้มอบสิ่งใดทิ้งไว้แทนตน

 

มนุษย์ทั้งหลาย

 

มากมายสุดแสนสับสน

 

ยอกย้อนเวียนวน

 

เข่นฆ่าแก่งแย่งแข่งขัน

 

มองข้ามความรัก

ไร้รักให้กันและกัน

 

โลกแปรเปลี่ยนผัน

ไร้สุขมีทุกข์ไม่คลาย

 

ผู้คน

 

ที่ห่างกันทั้งสองทาง

 

ต่างก็มุ่งหวัง

 

ในชีวิตและจุดหมาย

 

เปลวเทียนลับล่วง

 

แท่งเทียนก็มอดมลาย

 

คุณค่าความหมาย

 

ได้มอบสิ่งใดทิ้งไว้แทนตน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***