แปดโมงเช้าวันอังคาร

Palmy20 ส.ค. 2002

เนื้อเพลง

เพลง: แปดโมงเช้าวันอังคาร

 

ศิลปิน: ปาล์มมี่ (Palmy)

 

แปดโมงเช้าวันอังคาร

ถึงจะนานจะผ่านมา

ตอนนั้นที่เธอร่ำลา

พูดว่าเธอจะไป

จ้องมองเข็มนาฬิกา

ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย

วันนั้นเสียใจเท่าไร

ก็ยังคงไม่ลืม

รู้บ้างไหมว่าเธอไป

มันไม่จบแค่นั้น

เพราะวันแต่ละวัน

มีบาดแผลของวันก่อน

เพราะวันนั้นแปดโมงเช้า

ใจฉันแทบขาดรอน

รับรู้ทุกคำทุกตอน

ที่บั่นทอนหัวใจกัน

เพราะใจฉันแตกสลาย

ไปพร้อมกับคำลา

และฉันหมดศรัทธา

ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์

เพราะชีวิตได้ขาดหาย

ไปแล้วจากวันนั้น

และทุก ทุก วันอังคาร

ก็ยังคงไม่ลืมเธอ

ไม่อยากรู้วันเวลา

เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ

ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ

รู้ว่าเธอจากไป

แปดโมงเช้าวันอังคาร

ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป

เจ็บช้ำในใจอย่างไร

ก็ยังคงไม่ลืม

เพราะใจฉันแตกสลาย

ไปพร้อมกับคำลา

และฉันหมดศรัทธา

ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์

เพราะชีวิตได้ขาดหาย

ไปแล้วจากวันนั้น

และทุก ทุก วันอังคาร

ก็ยังคงไม่ลืมเธอ

ไม่อยากรู้วันเวลา

เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ

ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ

รู้ว่าเธอจากไป

แปดโมงเช้าวันอังคาร

ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป

เจ็บช้ำในใจอย่างไร

ก็ยังคงไม่ลืม

แปดโมงเช้าวันอังคาร

ถึงจะนานจะผ่านมา

ตอนนั้นที่เธอร่ำลา

พูดว่าเธอจะไป

จ้องมองเข็มนาฬิกา

ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย

วันนั้นเสียใจเท่าไร

ก็ยังคงไม่ลืม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***