คุณ OK ไหม

ก๊อท จักรพันธ์11 พ.ค. 2010

เนื้อเพลง

คุณ OK ไหม - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

Written by:สลา คุณวุฒิ/ศิลาแลง อาจสาลี

อาจเป็น เพราะสายตา ตลอดเวลาไม่เคยห่างเธอ

 

ก็เลยมักค้นเจอ อาการที่เธอเป็นไป

 

เหตุใดเธอเหงาจัง อย่าปิดบังฉันเลยแก้วใจ

 

สัญญาณความห่วงใย กระพริบไฟว่าใจเธอหม่น

 

กังวลในเรื่องงาน หรือทางบ้านเธอวุ่นวน

 

อะไรคือเหตุผล ทำให้คนลืมยิ้มได้

 

คุณOKไหม เป็นอะไรหรือเปล่า

 

เห็นซึมแต่ตอนเช้า แอบเหงาในเรื่องใด

 

คุณOKไหม เป็นอะไรหรือเปล่า

 

ปากยิ้มแต่ตาเศร้า ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม

 

เกี่ยวกับคนนั้นไหมนะ เคยมาแต่หายไป

 

เผลอเศร้าด้วยเหตุใด ใจเป็นห่วงเธอ

 

อยากบอกว่าหัวใจ เราผูกเอาไว้ใกล้กันเสมอ

 

เจ็บใดแตะต้องเธอ ให้ฉันรับรู้ด้วยคน

 

กังวลในเรื่องงาน หรือทางบ้านเธอวุ่นวน

 

อะไรคือเหตุผล ทำให้คนลืมยิ้มได้

 

คุณOKไหม เป็นอะไรหรือเปล่า

 

เห็นซึมแต่ตอนเช้า แอบเหงาในเรื่องใด

 

คุณOKไหม เป็นอะไรหรือเปล่า

 

ปากยิ้มแต่ตาเศร้า ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม

 

เกี่ยวกับคนนั้นไหมนะ เคยมาแต่หายไป

 

เผลอเศร้าด้วยเหตุใด ใจเป็นห่วงเธอ

 

ขอโทษที่ห่วงใย เพราะใจฉันเป็นห่วงเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***