สัญญา-Sanya (Album Version)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์11 ก.พ. 2015

เนื้อเพลง

สัญญา (Sanya) (Album Version) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

Written by:Pongsit Kampee

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ทิ้งกัน

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าสายใยผูกพัน

 

สัญญาว่าจะจำ จำไว้ไม่เสื่อมคลาย

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไปแล้วกลับ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ลับลา

 

สัญญาว่าจะมา สัญญาจะไม่สาย

 

ไม่มีเธอ ฉันไม่มีใคร

 

ไม่มีใคร ฉันยังมีเธอ ห่วงใยเสมอ

 

ผ่านขวากหนาม ผ่านบางสิ่งที่สำคัญ

 

ใต้ตะวัน ดวงจันทร์ ทะเลดาว ใต้เงาฟ้า

 

ไม่มีเธอ ฉันไม่มีใคร

 

ไม่มีใคร ฉันยังมีเธอ ห่วงใยเสมอ

 

ผ่านขวากหนาม ผ่านบางสิ่งที่สำคัญ

 

ใต้ตะวัน ดวงจันทร์ ทะเลดาว ใต้เงาฟ้า กับเธอ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ทิ้งกัน

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าสายใยผูกพัน

 

สัญญาว่าจะจำ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไปแล้วกลับ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ลับลา

 

สัญญาว่าจะมา

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ทิ้งกัน

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าสายใยผูกพัน

 

สัญญาว่าจะจำ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไปแล้วกลับ

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ลับลา

 

สัญญาว่าจะมา

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าจะไม่ทิ้งกัน

 

สัญญาก่อนได้ไหม ว่าสายใยผูกพัน

 

สัญญาว่าจะจำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***