รักที่ถูกลืม

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

รักที่ถูกลืม - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

อยู่ต่างแคว้น

 

ต่างแดนก็รักกันได้

 

ขอให้หัวใจ

 

มั่นคงซื่อตรงต่อกัน

 

ถึงตัวอยู่ไกล

 

หัวใจพี่ยังจำมั่น

 

เธอบอกกับฉัน

 

ว่าจะรักมั่นไม่ลืม

 

ก่อนจากลา

 

ขวัญตาเธอยืนร้องไห้

 

โบกมือบ้ายบาย

 

พี่ไกลพี่จ๋าอย่าลืม

 

แต่เจ้าไม่จำ

 

งามขำรักที่แสนปลื้ม

 

ไหนบอกว่ารักไม่ลืม

 

ใครลืมก่อนใครเล่าเอ๋ย

 

รัก ก็เลยเปลี่ยนรส

 

ลืมครั้งหลังหมด

 

ลืมรสรักที่ล้นเอ่อ

 

พอตัวอยู่ไกล

 

ก็มีรักใหม่ปรนเปรอ

 

รักเก่าพี่เลยต้องเก้อ

 

เพราะเจอรักใหม่เศรษฐี

 

ให้โชคดี

 

สุขขีขออวยพรให้

 

เจ้าจงสมใจ

 

กับรักใหม่ที่มั่งมี

 

จงลืมความหลัง

 

ร้อยชั่งขอจงลืมพี่

 

หากเราพบกันอีกที

 

คงเหลือรักที่ถูกลืม

 

รัก ก็เลยเปลี่ยนรส

 

ลืมครั้งหลังหมด

 

ลืมรสรักที่ล้นเอ่อ

 

พอตัวอยู่ไกล

 

ก็มีรักใหม่ปรนเปรอ

 

รักเก่าพี่เลยต้องเก้อ

 

เพราะเจอรักใหม่เศรษฐี

 

ให้โชคดี

 

สุขขีขออวยพรให้

 

เจ้าจงสมใจ

 

กับรักใหม่ที่มั่งมี

 

จงลืมความหลัง

 

ร้อยชั่งขอจงลืมพี่

 

หากเราพบกันอีกที

 

คงเหลือรักที่ถูกลืม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***