เหตุผลที่ยังหายใจ (Still) Korean version

Tan Liptapallop, ตุ๊กตา จมาพร2 ก.พ. 2017
เนื้อเพลง

เพลง: เหตุผลที่ยังหายใจ (Still)

Korean version

ศิลปิน: Tan Liptapallop ตุ๊กตา จมาพร

 

เม อิล พาม ฮา นึล กวา

พยอน ปิด ดึล โพ มยอ

นอ เอ โซ ชิ กึล

ชอง มา ราย โก ชิ พอ

อี บยอล เซง กา เก

คา ซือ มี อา พา วา

นี กา ตอ นา ตอน คึต เต

โม ซือ บี ตอ โอล ลา

 

ชี กา นี จี นา โด

นา นึน คือ เด โร อิน เด

พอ ซอ นา จี โมด เท

อี จี โด โมด เท

 

คือ รี วอ

เน มาม อา รา จูวอ

โท รา วา จูวอ

พยอน ฮา มอบ ชี เน มาม

Still อา จิก โต

นอ มัน ซา รา เง

เน กา ซา รา อิน นึน อี ยู

ทา ชี มัน นา กี รึล

คี ดา รี นึน กอ ยา

 

นอ เอ พยอน จี ทึล

อิล กึล เต มา ทา

นูม มู รึล ลี มยอน ซอ โด

มี โซ จี ยอส ซอ

นอ เอ ซา จิน โด

คัน จิ คา โก อิส ซอ

โพ กี มา เน โด

เน อา เพ อิน นึน กอ(ม) มัน กา ทา

 

ชี กา นี จี นา โด

นา นึน คือ เด โร อิน เด

พอ ซอ นา จี โมด เท

อี จี โด โมด เท

 

คือ รี วอ

เน มาม อา รา จูวอ

โท รา วา จูวอ

พยอน ฮา มอบ ชี เน มาม

Still อา จิก โต

 

 

นอ มัน ซา รา เง

เน กา ซา รา อิน นึน อี ยู

ทา ชี มัน นา กี รึล

คี ดา รี นึน กอ ยา

 

นอ นึน ออ ดิน นึน จี โม รือ จี มาน

นา นึน ยอ กี เอ ซอ

คี ดา รี โก อิส ซอ

 

คือ รี วอ

เน มาม อา รา จูวอ

โท รา วา จูวอ

พยอน ฮา มอบ ชี เน มาม

Still อา จิก โต

นอ มัน ซา รา เง

เน กา ซา รา อิน นึน อี ยู

อู รี ทา ชี มัน นา กิล

เน เก โท รา วา จู กิล

ยอง วา นาน ซา ราง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม