คลื่นเสน่หา

สาว สาว สาว10 มี.ค. 2016

เนื้อเพลง

คลื่นเสน่หา - สาว สาว สาว

Written by:เริงศิริ ลิมอักษร

 

คลื่นครวญ

 

ซัดสาดซู่สู่ฝั่ง

 

เหมือนคำรักนำชักเธอสู่ใจ

 

อาจจะแข็งแกร่ง

 

เหมือนดั่งหัวใจ

 

แต่ต้องแพ้พ่าย

 

แรงคลื่นเสน่หา

 

ซัดวันละนิด

 

คิดวันละหน่อย

 

ย้อนยอกซ้ำรอย

 

ให้หัวใจชา

 

ชาจนไม่คิด

 

กลัวหวาดผวา

 

ไม่กลัวรักพาให้ฉันช้ำใจ

 

ขอ เพียง

 

รักเธออย่าเป็นเช่นคลื่น

 

ซัดแล้วกลับคืน

 

หมุนเวียนเปลี่ยนได้

 

ขอให้รักอยู่รู้ซึ้งในใจ

 

ไม่กลับหวนไป

 

เช่นสายคลื่นลม

 

หากวันใด

 

รักซัดกลับย้อน

 

ฉันต้องร้าวรอน

ปวดร้าวใจตรม

 

ฉันคงร้องไห้

 

เช่นสายคลื่นลม

 

ส่งเสียงระงมชั่ววันชั่วคืน

 

ขอ เพียง

 

รักเธออย่าเป็นเช่นคลื่น

 

ซัดแล้วกลับคืน

 

หมุนเวียนเปลี่ยนได้

 

ขอให้รักอยู่รู้ซึ้งในใจ

 

ไม่กลับหวนไป

 

เช่นสายคลื่นลม

 

หากวันใด

 

รักซัดกลับย้อน

 

ฉันต้องร้าวรอน

ปวดร้าวใจตรม

 

ฉันคงร้องไห้

 

เช่นสายคลื่นลม

 

ส่งเสียงระงม

 

ชั่ววัน

 

ชั่วคืน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***