เขมรไล่ควาย

สายัณห์ สัญญา3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

เขมรไล่ควาย - สายัณห์ สัญญา

Written by:Anonymous

เราชาวนาอยู่กับควาย

พอหมดงานไถ

เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน

พออาบน้ำควายสำราญ

แล้วเสร็จการงาน

เบิกบานร้องเพลงรำวง

 

เราชาวนาสุขสบาย

คืนค่ำเดือนหงาย

เราขี่หลังควายร้องส่ง

 

ทั้งฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่ง

 

จ๊ะเท่งทิงมง

รำ วงแสนเพลิดเพลินใจ

 

แม้นใครอิจฉา

มันน่าหัวเราะ

จะเยาะพวกเรามิได้

ลมเย็นเย็นร้องเขมรไล่ควาย

แปลก ใจ

 

ควายมันไม่อาทร

 

เจอคนงอนค่อนว่าคน

ว่าโง่เป็นควาย

ไยไม่นึกอายคนค่อน

 

ควรช่างยั้งใจไว้ก่อน

โฉมแม่บังอร

สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

 

เราชาวนา

อยู่กับควาย

พอหมดงานไถ

เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน

 

พออาบน้ำควายสำราญ

แล้วเสร็จจากงาน

 

เบิกบานร้องเพลงรำวง

 

เราชาวนาสุขสบาย

คืนค่ำเดือนหงาย

 

เราขี่หลังควายร้องส่ง

 

ทั้งฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่ง

 

จ๊ะเท่งมง

 

รำ วงแสนเพลิดเพลินใจ

 

แม้นใครอิจฉา

มันน่าหัวเราะ

จะเยาะพวกเรามิได้

ลมเย็นเย็นร้องเขมรไล่ควาย

 

แปลก ใจ

ควายมันไม่อาทร

เจอคนงอนค่อนว่าคน

ว่าโง่เป็นควาย

ไยไม่นึกอายคนค่อน

 

ควรช่างยั้งใจไว้ก่อน

โฉมแม่บังอร

สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***