เดี๋ยวเด๊ะ

ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย2 ต.ค. 1993

เนื้อเพลง

เดี๋ยวเด๊ะ - ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (Kajohnsak Rattananisai)

Written by:ธีระชัย แหล่งสนาม/สันธาน เลาหวัฒนาวิทย์

ไอ้นี่ แค่คิดก็ยังไม่ได้ทำ

 

ไอ้โน่น ก็ซ้ำเข้ามาใหม่

 

เรื่องวัวไม่หาย เอ้าควายก็แทรกมา

 

เรื่องแมวเรื่องหมา ให้วุ่นวาย

 

นู่นอีก นั่นก็อีก นี่ก็เอา

 

จะตายจะเฉา ไม่เห็นใจ

 

ให้ช่วยอีก ช่วยหน่อย ช่วยยังไง

 

เอาแรงที่ไหน ทำให้ทัน

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

จะโหดจะหิน ได้ยินที่ขอมา

 

ก็เคยจะช้า ซะเมื่อไหร่

 

จะหนักหนาถ้าใครมาขอแรง

 

ไม่เคยแห้งแล้ง หรอกน้ำใจ

 

นู่นเสร็จ นั่นไม่เสร็จ นี่ต้องทำ

 

จะตายยังปั๊ม ให้หายใจ

 

ให้ช่วยอีก ช่วยหน่อย ช่วยยังไง

 

เอาแรงที่ไหน ทำให้ทัน

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

ไอ้โน่นก็สำคัญ ไอ้นี่ก็สำคัญ

 

ดูเอาแล้วกัน มันน้อยซะเมื่อไหร่

 

ให้ทำมันพร้อมกัน ไม่นานก็บ้าตาย ไม่ไหว

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

เดี๋ยวเด๊ะ เดี๋ยวเด๊ะ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***