ซากคน

Clash7 ก.ค. 2011

เนื้อเพลง

ก็กู่ก็ร้องมันเข้าไปผิดถูกไม่รู้ไม่ใส่ใจ

มีใครบ้างคนที่ชอบทะเลาะกัน

พอซะที

ดูแลความรักด้วยจิตใจ

อย่าให้มันลุกขึ้นดั่งไฟ

 

ก่อนที่มันจะสายเกินไปแก้ไม่ได้

หัวใจถูกหลอมละลาย

เหลือเพียงเถ้าถ่าน

ความรักที่มีหายจนแห้งหาด

จนเหลือแค่เพียงวิญญาณ

หัวใจถูกหลอมละลาย

เหลือเพียงเถ้าถ่าน

แม้ไม่ตายซะก็เหมือนซากคนอยู่ดี

มันทรมานคุณก็รู้

 

มีคนสับสนในจิตใจ

บางคนกรีดร้องว่าปวดใจ

มองไปทางไหนไม่มีความรักเลยในสังคม

มีใครบ้างไหมเดินออกไป

เดินเอาความรักไปดับไฟ

ก่อนที่มันจะสายเกินไปแก้ไม่ได้

 

หัวใจถูกหลอมละลาย

เหลือเพียงเถ้าถ่าน

ความรักที่มีหายจนแห้งหาด

จนเหลือแค่เพียงวิญญาณ

 

หัวใจที่หลอมละลายเหลือเพียงเถ่าถ่าน

แม้ไม่ตายซะก็เหมือนซากคนอยู่ดี

มันทรมานคุณก็รู้

 

หัวใจถูกหลอมละลาย

เหลือเพียงเถ้าถ่าน

ความรักที่มีหายจนแห้งหาด

จนเหลือแค่เพียงวิญญาณ

หัวใจที่หลอมละลายเหลือเพียงเถ่าถ่าน

แม้ไม่ตายซะก็เหมือนซากคนอยู่ดี

มันทรมานคุณก็รู้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***