มนต์รักแม่กลอง

สายัณห์ สัญญา3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

มนต์รักแม่กลอง - สายัณห์ สัญญา

Written by:Anonymous

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียง

ขับร้อง

ดังเพลงมนต์รักแม่กลอง

ล่องลอยพริ้วหวานซ่านมา

 

กล่อม สาวงามบ้านอัมพวา

มนต์รักแม่กลองแว่วมา

เหมือนสายธาราแม่กลองรำพัน

 

พี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้อง

ไม่ลืมลาสาวแม่กลอง

ต้องครวญหวนมาสักวัน

 

กลิ่น เนื้อนางไม่จางสัมพันธ์

เราสองล่องเรือร่วมกัน

ร้องเพลงชมจันทร์

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ไม่ลืม น้ำใจไมตรี

สาวงามบ้านบางคณฑี

เอื้ออารีเรียกร้อง

ให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวาน

ของนวลละออง

ก่อนลาจากสาวแม่กลอง

เคยร่วมปิดทอง

 

งานวัดบ้านแหลม

 

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง

ดังเพลงมนต์รักแม่กลอง

 

ล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม

 

กรุ่น หอมไอทะเลเคล้าแซม

มนต์รักแม่กลองแทรกแซม

คิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง

 

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียง

ขับร้อง

ดังเพลงมนต์รักแม่กลอง

ล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม

 

กรุ่น หอมไอทะเลเคล้าแซม

 

มนต์รักแม่กลองแทรกแซม

คิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***