โยนหินลงแม่น้ำ

Pure18 พ.ค. 2004

เนื้อเพลง

 

โยนหินลงแม่น้ำ - Pure

Written by:โชติก เลาหพิบูลรัตนา

กว่าจะรู้ว่าเธอไม่แคร์

 

กว่าจะรู้หัวใจก็แย่

 

แต่ก็ยิ่งรักเข้าไป

 

แค่อยากให้เขารักคืน

 

เพิ่งจะรู้ว่าทำเท่าไหร่

 

เพิ่งจะรู้ว่าไม่มีทาง

 

ทั้งที่ก็รู้ว่าใจ

 

จะแตกสลายก็ยอม

 

เหมือนโยนหิน

 

ลงแม่น้ำที่ไหลไป

 

โยนเท่าไร

 

ก็หายก็จมน้ำ

 

คำที่เธอเคยบอก

 

ว่ารักกัน

 

ทำให้ฉันจริงจัง

 

ทำให้ฉันเสียใจ

 

อยากจะรู้หัวใจ

 

ของเธอ

 

อยากจะค้นหา

 

มันให้เจอ

 

ก็ยิ่งถลำลงไป

 

ก็ยิ่งเจ็บช้ำหัวใจ

 

เหมือนโยนหิน

 

ลงแม่น้ำที่ไหลไป

 

โยนเท่าไร

 

ก็หายก็จมน้ำ

 

คำที่เธอเคยบอก

 

ว่ารักกัน

 

ทำให้ฉันจริงจัง

 

ทำให้ฉันเสียใจ

 

เหมือนโยนหิน

ลงแม่น้ำที่ไหลไป

 

โยนเท่าไร

 

ก็หายก็จมน้ำ

 

คำที่เธอเคยบอก

 

ว่ารักกัน

 

ทำให้ฉันจริงจัง

 

ทำให้ฉันเสียใจ

 

คำที่เธอเคย

 

บอกว่ารักกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***