กำลังใจคาราบาว 30 ปี (Remastered)

คาราบาว (Carabao)28 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

กำลังใจคาราบาว 30 ปี (Remastered) - คาราบาว (Carabao)

มีใครรู้จริงปะ

 

รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน

 

บนเส้นทางแห่งหวัง

 

พวกเรากำลังจะไปหนใด

 

ตัวเราเองก็ไม่รู้

 

รู้แค่เพียงล้มแล้วลุกยืนใหม่

 

แต่มีหวังกำลังใจ

 

กันและกันบนถนนสายดนตรี

 

ที่อยู่กันมาสามสิบปี

 

คนต้องมีความฝันอยู่เรื่อย

ดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย

 

เดินต่อไปหากยังไม่เมื่อย

เหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่

 

เห็นไหมนั่นฝูงนกโผบิน

จากรวงรังตอนเช้าๆ

เราจะอยู่บนโลกอย่างไร

หากไม่คิดขวนขวาย

เห็นไหมนั่นฝูงนกโผบิน

จากรวงรังตอนเช้าๆ

เราจะอยู่บนโลกอย่างไร

 

หากไม่คิดขวนขวาย

 

บนนถนนเสียงเพลง

 

ผ่านยุคซิงเกิ้ล

 

ลองเพลย์ คลาสเส็ต

 

ปีสองห้าสองเจ็ด

 

เมดอินไทยแลนด์

 

ประสบความสำเร็จ

 

พอถึงยุคดิจิตอล

 

พากันล้ม

 

คลองถมยึดเบ็ดเสร็จ

 

โลกแห่งยุคไพเรท

 

โจรสลัดปล้นสะดมภ์

ภูมิปัญญา

 

ที่สั่งสมมาสามสิบปี

 

คนต้องมีความฝันอยู่เรื่อย

 

ดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย

เดินต่อไปหากยังไม่เมื่อย

เหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่

เห็นไหมนั่นฝูงนกโผบิน

จากรวงรังตอนเช้าๆ

เราจะอยู่บนโลกอย่างไร

หากไม่คิดขวนขวาย

 

เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมาย

มาตั้งแต่ตอนเช้าๆ

คาราบาวเรามีวันนี้

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

บนถนนสายเพลงเพื่อชีวิต

 

เราคือผลผลิต

สังคมอุดมการณ์

 

ชอบชั่วดีมีในเพลงที่สักวัน

 

จะเป็นตำนาน

จิตวิญญาณเอื้ออาทร

 

แต่บนถนนสายกลาง

ในทางธรรม

 

ความเที่ยงแท้คือ

ความไม่แน่นอน

 

น้อมรับชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ

อย่างคนที่เปิยกปอน จนรู้ตื่น

 

คนต้องมีความฝันอยู่เรื่อย

ดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย

เดินต่อไปหากยังไม่เมื่อย

 

เหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่

เห็นไหมนั่นฝูงนกโผบิน

 

จากรวงรังตอนเช้าๆ

เราจะอยู่บนโลกอย่างไร

หากไม่คิดขวนขวาย

 

คนต้องมีความฝันอยู่เรื่อย

 

ดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย

 

เดินต่อไปหากยังไม่เมื่อย

 

เหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่

เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมาย

มาตั้งแต่ตอนเช้าๆ

คาราบาวเรามีวันนี้

 

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

เอ้า

เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมาย

มาตั้งแต่ตอนเช้าๆ

คาราบาวเรามีวันนี้

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

แฟนเพลงคือกำลังใจ

 

กำลังใจ

 

ขอคารวะด้วย

บทเพลงคาราบาว

 

ผู้ยืนหยัดยืนยาว

 

คาราบาวสามสิบปี

 

คาราบาว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***