หรือเข้าสู่ระบบ

ขี้ยา2019

เต๊ะ ตระกูลตอ19 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: ขี้ยา2019

ศิลปิน: เต๊ะ ตระกูลตอ

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา 2019

 

ตื่นเช้าขึ้นเจ้ากะไปโรงเรียน

ตื่นเช้าขึ้นอ้ายนอน**อยู่บ้าน

เบิ่ดมื้อเบิ่ดเวนเลาะเล่น

เตะฝุ่นอยู่บ้านซือๆนิแหล่ว

สามสี่มื้ออาบน้ำเทียหนึ่ง

เหม็นหึ้งๆล่ะผุได๋ย๋างกาย

กลิ่นโตปานศพหมาตาย

เก้าโตสิบโตพุ้นล่ะแล้วโตเฮา

ย๋างไปไสควันขาวเกี๊ยวงอน

ขี้รถไปไสขี้ฝุ่นไหง่ง่อง

เสียงทอดังจนไทบ้านด่า

บักควายบักหมาบักเปรต

อยู่แต่บ้านเวียกงานบ่เฮ็ด

นั่งหมกมุ่นเล่นแต่เช้าเท่าแลง

บ่คือน้องหล่าคำแพง

ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียนหนังสือ

 

อ้ายกับเจ้าเข้ากันบ่ได้

อ้ายย้านเจ้าเสียใจย้อนอ้ายสั่นเด้ะ

อ้ายมันบ่ดีย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ

หน้าตาเจ้ากะช่ำ AF

หน้าตาอ้ายช่ำ A เย่น ขายยา

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา 2019

 

หกโมงเช้าคือเวลาเจ้าตื่น

บ่ายโมงกว่าอ้ายกะยังบ่ตื่น

ชีวิตสิม้มมื้ออื่นบ่บุ้

อ้ายกะยังบ่ฮู้คือกัน

ปอดสองข้างมะเร็งกะจอง

ตับสองต่อนโรคตับกะจอง

มีแต่หัวใจสี่ห้อง

ที่มอบให้น้องนี้ล่ะคนงาม

ยามค่ำยามคืนบ่หลับบ่นอน

หาแนวมาถอนนอนหลอนเบิ่ดคืน

จนไทบ้านเพิ่นเว่าพื้น

ซูมสูคือพากันมึนเอาฮ้าย

พ่อกับแม่เบิ่ดคำสิด่า

ลุงป้าน้าอาเพิ้นเปิดเพิ้นหน่าย

สร้างแต่ความวุ่นวาย

กินเหล้าเมายาหาแต่เรื่องตีกัน

 

อ้ายกับเจ้าเข้ากันบ่ได้

อ้ายย้านเจ้าเสียใจย้อนอ้ายสั่นเด้ะ

อ้ายมันบ่ดีย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ

หน้าตาเจ้ากะช่ำ AF

หน้าตาอ้ายช่ำ A เย่น ขายยา

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา 2019

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับซุมขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา 2019

 

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา 2019

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***