เริงเพลงกลองยาว

ปุ้ม อรวรรณ2 ต.ค. 2014
เนื้อเพลง

เริงเพลงกลองยาว - ปุ้ม อรวรรณ

Written by:Anonymous

 

ยามตะวันตกลับ

อับแสงมัวตา

ยามดวงเดือนส่องฟ้า

แจ่มขาวพราวพรรณ

สุขสนุกสำราญกันตามเพลง

 

สุขสนุกครื้นเครง

กลางดวงจันทร์

 

ยามเย็นตะวันลับ ไปกับตา

ยามดึกก็จันทรา จะไกลพลัน

 

เพลงนี้ไม่ผันแปรไป

เพลงกลองยาว

กล่อมขวัญสุขสันต์เริงรื่น

เพลงกลองยาวกล่อมคืน

กล่อมวันฝันใฝ่

หากจะขาดแสงเดือน ดาราส่อง

 

มืดสนิทชิดมอง

ไม่เท่าไหร่

 

เราร่วมสุขสคราน สราญรมย์

 

มีเพลงกล่อมอารมณ์

 

กล่อมดวงใจ

พร้อมโลกนี้วิไลแพรวพราว

 

โปรดฟังบรรเลง

 

เพลงกล่อมดวงฤดี

นี่แหละกลองยาว

 

มากมายเป็นราว

ที่แข่งกันระนาว

เร่งเร้าบรรเลง

 

แม้ ใครเศร้าอารมณ์

 

ระทมเหงา

 

ฟังเพลงแบบกลองยาว

จะครื้นเครง

 

คลายทุกข์ด้วยเพลง

 

กลองยาว

 

ยามตะวันตกลับ

 

อับแสงมัวตา

ยามดวงเดือนส่องฟ้า

 

แจ่มขาวพราวพรรณ

 

สุขสนุกสำราญ

กันตามเพลง

 

สุขสนุกครื้นเครง

กลางดวงจันทร์

 

ยามเย็นตะวัน

ลับไปกับตา

 

ยามดึกก็จันทรา

 

จะไกลพลัน

 

เพลงนี้ไม่ผันแปรไป

เพลงกลองยาว

กล่อมขวัญสุขสันต์เริงรื่น

เพลงกลองยาวกล่อมคืน

กล่อมวันฝันใฝ่

หากจะขาดแสงเดือน

ดาราส่อง

 

มืดสนิทชิดมอง ไม่เท่าไหร่

เราร่วมสุขสคราน สราญรมย์

 

มีเพลงกล่อมอารมณ์

กล่อมดวงใจ

พร้อมโลกนี้วิไลแพรวพราว

 

โปรดฟังบรรเลง

เพลงกล่อมดวงฤดี

นี่แหละกลองยาว

 

มากมายเป็นราว

ที่แข่งกันระนาว

เร่งเร้าบรรเลง

 

แม้ใครเศร้าอารมณ์

ระทมเหงา

ฟังเพลงแบบกลองยาว

 

จะครื้นเครง

 

คลายทุกข์ด้วยเพลง

 

กลองยาว

แม้ใครเศร้าอารมณ์

 

ระทมเหงา

 

ฟังเพลงแบบกลองยาว

 

จะครื้นเครง

 

คลายทุกข์ด้วยเพลง

 

กลองยาว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม