เธอปันใจ

อัสนี & วสันต์1 ม.ค. 1999

เนื้อเพลง

เพลง: เธอปันใจ

ศิลปิน: อัสนี & วสันต์

 

หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา

ไม่คำนึงถึงเรื่องราว

ที่เราต่างคนเคยสร้างมา

ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา

อย่างห่วงใยและเวทนา

เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย

 

ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ ก็กลับไปเสียดีกว่า

ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร

ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร

ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ

ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น

 

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน

เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน

ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

 

ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ ก็กลับไปเสียดีกว่า

ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร

ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร

ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ

ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น

 

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน

อยากให้เธอ รักเขานานนาน

ที่มันผ่านมาให้แล้วไป

อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น

เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

 

แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***