แรงงานข้าวเหนียว

ต่าย อรทัย23 ก.ย. 2010

เนื้อเพลง

แรงงานข้าวเหนียว - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:ชลธี ธารทอง/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

เสียงแคนผู้ใด๋กล่อมตัวไหมให้กินใบหม่อน

 

ยามแลงแดดอ่อนสาวเก็บหม่อนเอามาเลี้ยงไหม

 

ตร้อยแล่นแตร เพลงแคนกล่อมแดนไหมไทย

 

สาวนั่งผิงไฟฟังผู้บ่าวเป่าแคน

 

ไหมไทยน่ะหรือเกิดจากมือข้าน้อยสากๆ

 

แผ่นดินแห้งผ่าทุกข์ยากมานานเหลือแสน

 

แดดจ้าฟ้าเหลืองเขาเอิ้นว่าเมืองเสียงแคน

 

เลี้ยงไหมหน้าแด่นค่ำลงเป่าแคนกล่อมตัวไหม

 

จากภูธรเส้นไหมก็จรเข้าเมือง

 

ส่องสีเรื่อเรืองอยู่ตามโรงแรมน้อยใหญ่

 

คุณนายคุณหญิงพราวพริ้งด้วยชุดไหมไทย

 

แขกบ้านผ่านมาผ่านไปชอบไหมไทยแท้เทียว

 

เสียงแคนขับขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อน

 

ผู้สาวปอนปอนรับจ้างเก็บหม่อนไปซื้อข้าวเหนียว

 

คนที่เลี้ยงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียว

 

ยังจนซีดเซียวลูกข้าวเหนียวเฮาเอย

 

เสียงแคนขับขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อน

 

ผู้สาวปอนปอนรับจ้างเก็บหม่อนไปซื้อข้าวเหนียว

 

คนที่เลี้ยงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียว

 

ยังจนซีดเซียว ลูกข้าวเหนียว เฮาเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***