Never Let You Go

เนื้อเพลง

Song: Never Let You Go

Artist: 2AM

 

ออ รยอโด อาพึน กอน ตกกัททา

เซซังอึล จัล โมรึนดาโก

อาพึนกอล โมรึชิน อันนา

แควนชันนา จัล กอราโก

แว คอจิมารึล เฮ

อิรอคเค อาพึน คาชึมมี

ออคตอคเค ชวีบเก นัชเกชซอ

นอ ออบชิ ออคตอคเค

ชัลเกชซอ คึเรซอ นัลล

 

ชูกอโด โมช โบเน

เนกา ออคตอคเค นัล โบเน

คา รยอ กอทึน ตอนา รยอ

กอทึน เน คาซึม โค ชยอเน

อาพึนชิ อันเค นา

ซาลากัล ชู ราโด อิซเก

อัน ทวีนดา มยอน ออชาพี โมช ชัลกอล

โชกอโด โมชโพเน

 

อามูริ นีกา นัลมิลชยอโด

กึทกาจิ บุทจาบึล กอยา

ออดีโด กาจิ โมชฮาเก

ชองมัล คัล กอรา มยอน กอจิชมารึลเฮ

เนอิล ดาชิ มันนาชาโก

อูซึมยอนซอ โพชาโก

เฮ ออชิชัน มาอึล นงดามิราโก

อานิ มยอน นัล

 

ชูกอโด โมช โพเน

เนกา ออคตอคเค นัล โพเน

คา รยอ กอทึน ตอนา รยอ

กอทึน เน คาซึม โค ชยอเน

อาพึนจิ อันเค นา

ซาลากัล ชู ราโด อิซเก

อัน ทวีนดา มยอน ออชาพี โมช ชัลกอล

โชกอโด โมชโพเน

 

คือ มันฮึน ชิกานิล

ฮัมเก กยอ กอทนึนเด

อิเชวา ออตอคเค ฮนชา จัลรัน กอยา

คือรอฮเคน โมชเฮ นัน โมชเฮ

 

ชูกอโด โมช โพเน

ชองมัลโร โมช โบเน

เนกา ออคตอคเค นัลโพเน

คายรอกอทึน ตอนารยอกอทึน

เน คาซึม โคชยอเน

อาพินชิ อันเก นา

ชารากัล ซู ราโด อิซเก

อันทวีนดามยอน ออชาพิ โมชชัลกอ

โชกอโอ โมช โพเน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ