ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง I Don't Care ศิลปิน 2NE1

I Don't Care

2NE127 ก.ย. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: I Don't Care

ศิลปิน: 2NE1

 

Hey playboy it's about time

 

and your time is up

 

I had to do this one for my girls you know?

 

sometimes you gotta act like you don't care

 

that's the only way you boys learn

 

นา อด กิด เอ มุด อึน ริบ สิอ ติก อึน นา นึน ชอล แด โร ยง ซอ มด เท

 

เม อิล ฮา รู เอ ซู ชิบ บอน คอ ชยอ อิด นึน แฮน ดือ โฟน

 

บยอน ฮา จี อัน อึล กอด มัน คัท ทา oh oh

 

คือ ชอ ชิน กุ รา นึน ซู มัน นึน ยอ จา ชิน กุ

 

นัล ตก คัท ที เซง กัก ฮา จี มา I want let it bye

 

อี เจ นี มัม โร เฮ นัน มี รยอน อึล พอ ริล เร

 

ฮัน เด ชอง มัล ซา ราง แฮด นึน เด oh

 

คา คึม ชิก ซุล เล ชวี เฮ ชอน ฮวาล กัล ลอ ชี กึม มึล เซ บยอก ทา ซอส ชี บัน

 

นอน โต ทา รึน ยอ จา อี มี รึม อึล บุล รอ no

 

I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

 

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

 

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e Boy, I don't care

 

ทา รึน ยอ จา ดึล รี ทา รี รึล ฮุม ชยอ โบ นึน

 

นี กา นอ มู นอ มู ฮัน ชิม เฮ

 

เม อิล แฟ นด นึน คอ พึล ริง นา มล เร ฮัน โซ เก ติง

 

ทอ อี ซัง มด ชัม อึล กิด กัท ทา oh oh oh

 

นอน ชอล เด อา นี รา นึน ซู มัน อึล นา อี ชิน กุ

 

นอน นึก เด รา นึน ชิน กุ ดึล คา จี ทา อิล รยอด จี มัน

 

ชา รา รี ฮล กา บุน เฮ นอ เอ เก นัน กวา บุน เฮ

 

เน ซา ราง อี รา มิด ออด นึน เด oh oh

 

โอ นึล โด พา ปือ ดา โก มัล ฮา นึน นอ ฮก ชี นา ชอน ฮวา ชอน ฮวา เฮ บวาด จี มัน

 

ยอก ชี ดวี เอ ซอน ยอ จา อุด อึม โซ รี กา ดึล รยอ oh no

 

I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

 

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

 

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e Boy, I don't care

 

นัน นอ แตม เม อุล มยอ จี เซ ดอน พับ อึล คี ออก เฮ boy

 

ดอ ฮู ฮเว ฮัล เซง กัก ฮา นี มัม มี ชวี วัด เน boy

 

นัล นด ชี กิน อา คับ โก คัด กี เอน ชี ชี ฮา จัน นี

 

อิด อึล เต ชัล ฮา จี นอ เว อี เจ วา เม ดัล รี นี

 

ซก อา จุน กา จิซ มัล มัน แฮ โด ซู แบค บอม

 

โอ นือ รี ฮู โร นอน นัม จา อุล รี นึน bad girl

 

อิ เจน นุน มุล ฮัน บัง อุล ออบ ซี นอบ บี อิ ซอ

 

ซา รัง อี รัน เก อิม ซก loser

 

มู ริพ กุล โก จา บิล ซู อิซ นี

 

อา ริม นุน อา เพ ซอ ดัง ซัง คอ ชยา

 

I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

 

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

 

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e

 

cause I don't care e e e e e

 

I don't care e e e e e Boy, I don't care

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***