แกล้ง

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

แกล้ง - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา

แกล้งทิ้ง

ตัวลงนอนได้ไหม

 

แกล้งจับมือฉันไว้

 

เหมือนเคย

 

แกล้งบอก

ว่าเธอรัก

 

มากมาย

 

แม้ไม่ให้

 

ความหมาย

 

กับฉันเลย

 

จดจำวันคืน

ที่รักช่างสดใส

 

โปรดลืม

จงลืม

เขาไปเสียก่อน

 

อย่ารีบบอกลา

 

อย่าจากฉันไปก่อน

 

จะให้ฉันทำตัว

เช่นไร

 

หากว่าใจ

ยังทำไม่ไหว

 

แม้น้ำตา

 

จะรินและไหล

 

แผลหัวใจ

 

จะลึกซัก

เพียงเท่าใด

และแม้

 

ฉันไม่อาจหยุดเธอไว้

 

แต่ก่อนจะจากไป

 

ช่วยแกล้ง

บอกรักฉันหน่อย

 

แกล้งพูดเพียงแต่

คำหวาน หวาน

 

อย่างที่ฉันต้องการ

 

อย่างที่ฉันนั้นเคยมี

 

แกล้งจ้องมองที่ตาคู่นี้

 

ช่วยแกล้งบอกฉันที

 

จะไม่แกล้งอีกต่อไป

 

จดจำวันคืน

 

ที่รักช่างสดใส

 

โปรดลืม

จงลืมเขา

ไปเสียก่อน

 

อย่ารีบบอกลา

 

อย่าจากฉันไปก่อน

 

จะให้ฉันทำตัวเช่นไร

 

หากว่าใจ

ยังทำไม่ไหว

 

แม้น้ำตา

 

จะรินและไหล

 

แผลหัวใจ

 

จะลึก

 

ซักเพียงเท่าใด

 

และแม้

 

ฉันไม่อาจ

หยุดเธอไว้

 

แต่ก่อนจะจากไป

 

ช่วยแกล้ง

บอกรักฉันได้ไหม

 

มันทนไม่ไหว

 

ที่จะปล่อยเธอไป

 

ให้ไปกับคนนั้น

 

โปรดอยู่ใกล้

ใกล้ฉัน

 

อย่างน้อย

 

แกล้งรักกันใหม่

 

ได้โปรดจงอย่าไป

 

จดจำวันคืน

ที่รักช่างสดใส

 

โปรดลืม

จงลืมเขา

ไปเสียก่อน

 

อย่ารีบบอกลา

อย่าจากฉันไปก่อน

 

จะให้ฉันทำตัว

เช่นไร

 

หากว่าใจ

 

ยังทำไม่ไหว

 

แม้น้ำตา

 

จะรินและไหล

 

แผลหัวใจ

 

จะลึก

ซักเพียงเท่าใด

 

และแม้

 

ฉันไม่อาจ

หยุดเธอไว้

 

แต่ก่อนจะ

จากไป

 

ช่วยแกล้ง

บอกรักฉัน

และแม้

 

น้ำตาจะริน

และไหล

 

แผลหัวใจ

 

จะลึก

 

ซักเพียงเท่าใด

 

และแม้

 

ฉันไม่อาจหยุดเธอไว้

 

แต่ก่อนจะจากไป

 

ช่วยแกล้งบอกรักฉันได้ไหม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***