จุดเดิม (feat. รัดเกล้า อามระดิษ)

บอย โกสิยพงษ์, Rudklao Amratisha1 ก.พ. 2005

เนื้อเพลง

เพลง: จุดเดิม

ศิลปิน: บอย โกสิยพงษ์ (Feat. รัดเกล้า อามระดิษ)

นั่งลงจุดเดิม คิดถึงภาพแห่งวันวาน

และความผูกพันที่มีความหมายในใจ

และเป็นจุดเดิมที่ฉันเคยมีเธอ

และเป็นจุดเดิมที่ฉันได้รักเธอ

ทุกและสุข ซาบซึ้งใจ

แม้ในวันนี้ ไม่มีทางพบเจอกัน

จุดเดิมจุดนั้น ยังทำให้ฉันแอบฝันไปไกล

ยังเป็นจุดเดิม ที่ฉันเคยมีเธอ

และเป็นจุดเดิมที่ฉันได้รักเธอ

และมีความสุข จนไม่อาจจากไปไหน

เมื่อคิดถึงช่วงชีวิตเก่าๆ

อดีตที่เรายังคงซึ้งตรึงใจ

อบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้มองกลับไป

เป็นความสุขที่ใจฉันจะไม่มีวันลืม

แม้ในวันนี้ ไม่มีทางพบเจอกัน

จุดเดิมจุดนั้น ยังทำให้ฉันแอบฝันไปไกล

ยังเป็นจุดเดิม ที่ฉันเคยมีเธอ

และเป็นจุดเดิมที่ฉันได้รักเธอ

และมีความสุข จนไม่อาจจากไปไหน

เมื่อคิดถึงช่วงชีวิตเก่าๆ

อดีตที่เรายังคงซึ้งตรึงใจ

อบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้มองกลับไป

เป็นความสุขที่ใจฉันจะไม่มีวันลืม

เมื่อคิดถึงช่วงชีวิตเก่าๆ

อดีตที่เรายังคงซึ้งตรึงใจ

อบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้มองกลับไป

เป็นความสุขที่ใจฉันจะไม่มีวันลืม

เมื่อคิดถึงช่วงชีวิตเก่าๆ

อดีตที่เรายังคงซึ้งตรึงใจ

อบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้มองกลับไป

เป็นความสุขที่ใจฉันจะไม่มีวันลืม

เป็นความสุข ที่ใจฉันจะไม่มีวันลืม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***