เนื้อเพลง

แอบมอง - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:นิติพงษ์ ห่อนาค/เรวัต พุทธินันทน์/จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

แอบมองเข้าเฝ้าแต่มอง

 

แอบมองเขาทุกเวลา

 

อยากให้เขาเดินเข้ามา

 

แต่ไม่กล้าจะเปิดใจ

 

อยากทายทักรู้จักกัน

 

แต่ใจนั้นก็ยังอาย

 

เก็บความจริงในหัวใจ

 

เก็บเอาไว้ได้แต่มอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะเหลียวมามอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะรู้อะไร

 

อยากเชยชิดคิดผูกพัน

 

เฝ้าใฝ่ฝันทุกวันไป

 

อยากแอบอิงเต็มหัวใจ

 

แต่สุดท้ายได้แต่มอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะเหลียวมามอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะรู้อะไร

 

แอบแอบมองเพราะใจ ประหม่า

 

จะสบตาก็แสน จะอาย

 

แอบแอบมองเพราะใจ ยังใฝ่

 

แอบติดใจตัวเขา มานาน

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะเหลียวมามอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะรู้อะไร

 

แอบมองเขาเฝ้าแต่มอง

 

แอบมองเขาทุกเวลา

 

อยากให้เขาเดินเข้ามา

 

แต่ไม่กล้าจะเปิดใจ

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะเหลียวมามอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะรู้อะไร

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะเหลียวมามอง

 

มอง แอบมองอย่างเคยซิเรา

 

เขา ไม่เคยจะรู้อะไร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***