วันรักวันรอ

ฝน ธนสุนธร14 พ.ค. 2016

เนื้อเพลง

วันรักวันรอ - ฝน ธนสุนทร (冯·彤顺通)

กุหลาบต้นนี้ปลูกวันที่สิบสี่กุมภา

คนปลูกหายหน้าหายหน้า

ไม่ส่งข่าวมาบ้างเลย

 

ไม่รู้ไปไหนไม่มีจดหมายจดหมาย

กุหลาบผลิดอกหงอกเงย

ดอกตูมบานตระการวิไล

 

คนอยู่รักษาเฝ้าแต่งตาแต่งหน้าคอยรอ

รอหายรอหายก็รอดูหรือใจคอหนอกระไร

ช่างมาลืมเลือนแชเชือนซ่อนเงื่อนซ่อนกาย

ลืมวันสำคัญมั่นหมายลืมดอกไม้ลืมคนหมายปอง

น้ำลงเดือนยี่ไหลเลยไหลรี่ไหลลง

 

เดือนสามน้ำคงแห้งลงแห้งลงขอดคลอง

ช่างเหมือนน้ำใจหนุ่มนาหน้าซื่อใจสอง

แห้งเหือดเหมือนน้ำแห้งคลองลืมคู่เคยจองห้องใจ

 

กุหลาบเจ้าเอ๋ยเขาเฉยเมยก็เฉยเถิดหนา

จะรอจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมกราย

 

สิบสี่กุมภาสัญญาจะมามั่นหมาย

สองปีที่รอรอหายใครกันหนอให้รอให้รอ

 

น้ำลงเดือนยี่ไหลเลยไหลรี่ไหลลง

 

เดือนสามน้ำคงแห้งลงแห้งลงขอดคลอง

ช่างเหมือนน้ำใจหนุ่มนาหน้าซื่อใจสอง

แห้งเหือดเหมือนน้ำแห้งคลองลืมคู่เคยจองห้องใจ

 

กุหลาบเจ้าเอ๋ยเขาเฉยเมยก็เฉยเถิดหนา

จะรอจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาเยี่ยมกราย

 

สิบสี่กุมภาสัญญาจะมามั่นหมาย

สองปีที่รอรอหายใครกันหนอให้รอให้รอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***