ที่เดิม

Potato25 ก.ย. 2007

เนื้อเพลง

ที่เดิม - Potato

Written by:ฟองเบียร์ & Pup Potato

 

เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว

 

ทำอะไรเหมือน

เธอเดินอยู่คนเดียว

 

เหน็ดเหนื่อยกับปัญหา

 

ไม่มีใครมาเข้าใจ

 

ก็เวลาที่ผ่านมาเธอเปิดตา

แต่ปิดใจก็เลยไม่รู้

 

แค่หลับตาและเปิดใจเธอ

จะเจอจะเจอะใคร

ที่เขาเป็นห่วงลองดู

 

ฉันนี่ไงที่มันยังรักเธออยู่

 

ฉันคนนี้ที่เธอเจ็บช้ำเท่าไหร่

 

ก็อยู่เคียงไม่ห่างเธอ

แค่เปลือกใจที่บอบบางมาบังคั้นไว้

 

จะอดทนจนกว่าเธอ

จะส่งใจที่เจ็บมาให้ฉันที่เดิม

 

เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว

 

ทำอะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียว

 

เหน็ดเหนื่อยกับปัญหา

 

ไม่มีใครมาเข้าใจ

 

ก็เวลาที่ผ่านมาเธอ

เปิดตาแต่ปิดใจก็เลยไม่รู้

 

แค่หลับตาและเปิดใจเธอ

จะเจอจะเจอะใครที่เขาเป็นห่วงลองดู

 

ฉันนี่ไงที่มันยังรักเธออยู่

 

ฉันคนนี้ที่เธอเจ็บช้ำเท่าไหร่

 

ก็อยู่เคียงไม่ห่างเธอ

แค่เปลือกใจที่บอบบางมาบังคั้นไว้

 

จะอดทนจนกว่าเธอ

จะส่งใจที่เจ็บมาให้ฉันที่เดิม

 

ฉันนี่ไงที่มันยังรักเธออยู่

 

หันทางนี้ถ้าเธอเจ็บช้ำเมื่อไหร่

 

ก็ฉันนี่ไงที่มันยังรักเธออยู่

 

ฉันคนนี้ที่เธอเจ็บช้ำเท่าไหร่

 

ก็อยู่เคียงไม่ห่างเธอ

แค่เปลือกใจที่บอบบางมาบังคั่นไว้

 

จะอดทนจนกว่าเธอจะส่งใจ

ที่เจ็บมาให้ฉันที่เดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***