กลับบ้านเรา

บอย Peacemaker28 ก.ย. 2004

เนื้อเพลง

กลับบ้านเรา - Boy Peacemaker (บอย พีชเมกเกอร์)

Written by:พนเทพ สุวรรณะบุณย์

ฉันเคยฝันใฝ่ว่าจะได้ดี

 

เริ่มชีวีในแดนศิวิไลซ์

ฉํนยังจำได้วันแรกเข้ามา

 

สุขหนักหนามีคนมากมาย

ดูสับสนวุ่นวาย

เปี่ยมรอยยิ้มทั่วไป

โอ้ว่าใจเรานี่เอย

สุขจริงหนอสมดังใฝ่

 

แล้ววันคืนผ่านเปลี่ยนไป

ตามกาลอยู่มานานฉันเริ่มเข้าใจ

หนทางชีวิตในแดนศิวิไลซ์

 

ไม่สดใสสำหรับฉันเลย

เศษส่วนน้อยของหมู่ชน

ผลิตผลซึ่งไม่มีคนสนใจ

วิ่งไม่ทันต้องกัดฟัน

ใจสุดคิดถึงบ้านเกิด

 

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

สู่อ้อมใจ

 

ของบ้านเก่า

 

สู่ลำเนา

 

ของบ้านเกิด

 

คิดถึงบ้านเก่าตั้งแต่เยาว์วัย

 

ศิวิไลซ์ที่น้ำใจคน

ของคนซื่อๆ

เปี่ยมความเป็นคน

แม้จะอับจนก็คนเช่นเรา

สุขจริงหนอคนบ้านเรา

ไม่มีเขาที่เห็นแก่ตัว

โอ้ว่าใจเรานี่เอย

เฝ้าแต่คิดถึงบ้านเกิด

 

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

สู่อ้อมใจ

 

ของบ้านเก่า

 

สู่ลำเนา

 

แต่ก่อนมา

 

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

สู่อ้อมใจ

 

ของบ้านเก่า

 

สู่ลำเนา

 

ของบ้านเกิด

 

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

สู่อ้อมใจ

 

ของบ้านเก่า

 

สู่ลำเนา

 

แต่ก่อนมา

 

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

กลับบ้านเรา

กลับบ้านเรา

รักรออยู่

รักรออยู่

สู่อ้อมใจ

 

ของบ้านเก่า

 

สู่ลำเนา

 

แต่ก่อนมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***