แทนคำนั้น

ป๊อบ ปองกูล30 เม.ย. 2015

เนื้อเพลง

 

แทนคำนั้น - ป๊อบ ปองกูล (Pongkool Suebsung)

Written by:สุรักษ์ สุขเสวี/ชาตรี คงสุวรรณ

อยากจะมีคำพูดสักคำ

 

ที่แทนความจริงจากใจที่มี

 

อยากจะสื่อความหมายดีดี

 

ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ

 

คำบางคำที่ดีสักคำหนึ่ง

 

คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ

 

ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน

 

แต่จะมีคำพูดคำใด

 

ที่แทนความจริงจากใจให้กัน

 

ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน

 

ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ

 

ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่

 

คงจะดีกว่าคำพูดคำใด

 

และไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น

 

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์

 

ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ

 

มีหัวใจและสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ

 

และจะมีเพียงพอ มาให้เธอผู้เดียว

 

ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่

 

คงจะดีกว่าคำพูดคำใด

 

และไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น

 

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์

 

ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ

 

มีหัวใจและสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ

 

และจะมีเพียงพอ มาให้เธอผู้เดียว

 

เธอผู้เดียว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***