เนื้อเพลง

เพลง: ฝันและหวัง

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

คนเรามีความฝัน

ฝันแปรเปลี่ยนเป็นหวัง

หวังแล้วสร้างพลัง

เอาความฝันให้อยู่

 

สู้อดทนอดกลั้น

รอคอยเพียงความหวัง

เราต่างรวมพลัง

เดินด้วยกันตลอดมา

 

เธอคือดวงวิญญาณ

อยู่ในร่างของฉัน

เรามีกันและกัน

อยู่ด้วยกันเสมอ

ไม่มีวันเปลี่ยวเหงา

มีฉันต้องมีเธอ

จับมือกันเพื่อเจอ

วันที่เรามีชัย

 

วันนี้เรามาถึง

ถึงวันที่เราฝัน

ถึงวันที่เราหวัง

เอาความฝันจนอยู่

 

เธอคือดวงวิญญาณ

อยู่ในร่างของฉัน

เรามีกันและกัน

อยู่ด้วยกันเสมอ

ไม่มีวันเปลี่ยวเหงา

มีฉันต้องมีเธอ

จับมือกันเพื่อเจอ

วันที่เรามีชัย

 

เธอคือดวงวิญญาณ

อยู่ในร่างของฉัน

เรามีกันและกัน

อยู่ด้วยกันเสมอ

ไม่มีวันเปลี่ยวเหงา

มีฉันต้องมีเธอ

จับมือกันเพื่อเจอ

วันที่เรามีชัย

 

เธอคือดวงวิญญาณ

อยู่ในร่างของฉัน

เรามีกันและกัน

อยู่ด้วยกันเสมอ

ไม่มีวันเปลี่ยวเหงา

มีฉันต้องมีเธอ

จับมือกันเพื่อเจอ

วันที่เรามีชัย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***