หากฉันขาดเธอ

เบิร์ด ธงไชย8 ธ.ค. 2000

เนื้อเพลง

หากฉันขาดเธอ - เบิร์ด ธงไชย (Thongchai McIntyre)

Written by:สุรพล โทณะวณิก

หากชาตินี้ ขาดเธอ

 

ฉันคงเศร้าใจ

 

เหมือนโลกขาด

 

แสงอำไพ ของสุรีย์สีห์

 

เหมือนดังเช่น เวหาไร้รัชนี

 

เหมือนดัง นทีไม่มีมัจฉา

 

หากโลกนี้ขาดเธอ

 

ฉันคงวุ่นวาย

 

เหมือนเช่นขาด

 

มิตรเรือนกายยอดปรารถนา

 

ถึงจะสิ้น จะสูญลับแสงทิวา

 

ขออย่า ให้สิ้นเธอเป็นพอใจ

 

แม้เธอ จะไม่รักฉัน

 

เรื่องนั้นฉันไม่หวั่นไหว

 

เห็นหน้าเธอฉันชื่นใจ

 

เธอเป็นของใครช่างเธอ

 

ให้โลกนี้มีเธอ

 

ฉันเป็นสุขใจ

 

ถึงไกลใกล้

 

ฉันพอใจรักอยู่เสมอ

 

เห็นเพียงหน้า

 

พาฉันฝันรักละเมอ

 

แม้นได้ อยู่ใกล้เธอ

 

ยิ่งสุขเอย

 

ให้โลกนี้มีเธอ

 

ฉันเป็นสุขใจ

 

ถึงไกลใกล้

 

ฉันพอใจรักอยู่เสมอ

 

เห็นเพียงหน้า

 

พาฉันฝันรักละเมอ

 

แม้นได้ อยู่ใกล้เธอ

 

ยิ่งสุขเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***