คืนที่ฟ้าสว่าง

The Yers13 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

คืนที่ฟ้าสว่าง - The Yers

Written by:ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์/ประภพ ชมถาวร/เชาวเลข สร่างทุกข์

ความรัก ที่เธอไว้ใจ

 

ไม่ว่าทุกข์และทนเท่าไร

ไม่เคยอ่อนไหว

 

ความรัก ที่เธอฝังใจ

 

ต่อให้ร้ายหรือดีเท่าไร

 

ยังคงอยู่ไว้

 

ความรัก คำที่สวยงาม

 

เปรียบเสมือนพลังบางอย่าง

ให้เธอตามหา

 

โอ้ความรัก

 

เมื่อเธอพบพาน

 

ต่อจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่ต้องไขว่คว้า

 

แต่ไหนละความรักที่เธอศรัทธา

 

เห็นเธอในวันนี้มีเพียงน้ำตา

 

ไหลรินลงมา

 

ไหลรินออกมา

 

ในคืนที่ฟ้าสว่าง

 

รักลอยผ่าน

 

ทุกๆ อย่างที่เธอตามหา

 

จบลงที่คำสัญญา

ที่เหลือแค่เพียงอากาศ

 

คืนที่ฟ้าสว่าง รักเลยผ่าน

 

ทุกๆ อย่างที่เธอใฝ่ฝัน

 

ในวันสุดท้ายเหลือเพียง

เรื่องจริงที่ทรมาน

 

แต่เธอจะผ่านพ้นมัน

 

รักเป็นเพียง

 

คำที่อ่อนหวาน

รักเป็นเพียง

ไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมาน

 

ให้ฉันและเธอก้าวผ่าน

 

รักเป็นเพียง

คำที่อ่อนหวาน

 

รักเป็นเพียง

ไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมาน

 

ให้ฉันและเธอก้าวผ่าน

 

แต่ไหนละความรักที่เธอศรัทธา

 

เห็นเธอในวันนี้มีเพียงน้ำตา

 

ไหลรินลงมา ไหลรินออกมา

 

ในคืนที่ฟ้าสว่าง

 

รักลอยผ่านทุกๆ

อย่างที่เธอตามหา

 

จบลงที่คำสัญญา

ที่เหลือแค่เพียงอากาศ

 

คืนที่ฟ้าสว่าง

 

รักเลยผ่านทุกๆ

อย่างที่เธอใฝ่ฝัน

 

ในวันสุดท้ายเหลือเพียง

เรื่องจริงที่ทรมาน

 

แต่เธอจะผ่านพ้นมัน

รักเป็นเพียง

คำที่อ่อนหวาน

 

รักเป็นเพียง

 

ไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมาน

 

ให้ฉันและเธอก้าวผ่าน

และเธอจะผ่านพ้นมัน

รักเป็นเพียง

คำที่อ่อนหวาน

รักเป็นเพียง

ไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมาน

 

ให้ฉันและเธอก้าวผ่าน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***