ไปอยู่ที่ไหนมา (Big band version) (Big Band)

Lipta6 ก.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: ไปอยู่ที่ไหนมา (Big band version)

ศิลปิน: Lipta

 

ไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่ขอ

ไม่ใช่ว่าฉันนั้นอยากอยู่คนเดียว ซะเมื่อไร

ไม่ใช่ไม่หวังไม่ใช่ไม่ฝัน

ไม่ใช่ว่าฉันนั้นเป็นแค่คนที่ไม่มีหัวใจ

ไม่ใช่ไม่รับไม่ใช่ไม่รู้

ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่

แล้วไม่รู้สึกอะไร

แต่จะมีใครเข้าใจตัวฉัน

ใครสักคนคนนั้นอยู่ที่ไหน

ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา

แต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตา

แต่ละคนเข้ามาก็ทำให้รู้ว่า

ถ้าอยู่คนเดียวยังง่ายกว่า

ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา

ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอกันเมื่อไร

ถ้าได้พบจะไม่ปล่อยให้ไปไหนไกล

ฉันมีคำถามที่เก็บไว้

ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา

 

ไม่ใช่ไม่รับไม่ใช่ไม่รู้

ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่

แล้วไม่รู้สึกอะไร

แต่จะมีใครเข้าใจตัวฉัน

ใครสักคนคนนั้นอยู่ที่ไหน

 

ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา

แต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตา

แต่ละคนเข้ามาก็ทำให้รู้ว่า

ถ้าอยู่คนเดียวยังง่ายกว่า

 

ก็ยังคงรอให้ใครคนหนึ่งเดินเข้ามา

แต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่

ถ้าได้พบจะไม่ปล่อยไปไหนไกล

จะมีคำถามที่เก็บไว้

ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา

 

ก็ยังคงรอให้ใครคนหนึ่งเดินเข้ามา

 

แต่จะมีใครเข้าใจตัวฉัน

ใครสักคนคนนั้นอยู่ที่ไหน

อยู่ที่ไหน

 

ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา

แต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตา

แต่ละคนเข้ามาก็ทำให้รู้ว่า

ถ้าอยู่คนเดียวยังง่ายกว่า

ก็ยังคงรอให้ใครคนหนึ่งเดินเข้ามา

แต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่

ถ้าได้พบจะไม่ปล่อยไปไหนไกล

จะมีคำถามที่เก็บไว้

ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***