ไปไล่แย้

จ่าส่ง ร็อคออนซอน7 พ.ค. 2016

เนื้อเพลง

ไปไล่แย้ - จ่าส่ง ร็อคออนซอน

Written by:Sure Entertainment

 

ไปไล่แย้ ไปไล่แย้ แอ้แฮ่

แอ้แฮ่ ไปไล่แย้ ไปไล่แย้ แอ้แฮ่ แอ้แฮ่

มาไปไล่แย้ละมาไปไล่แย้

 

เห็นแย้บักโทนอยู่โพนแต้

มื้อนี้ต้องเสร็จกูแน่แน่

เลยไปยืมเสียมเหี่ยนของอีแม่

แล้วกะซวนสาวแหล่ไปไล่แย้

 

ล่ะมาไปไล่แย้

 

ป้าดโธ่ฮูหยังคือใหญ่แท้

สาวแหล่สงสัยเอาไม้แหย่

ผั่นไปทั้งถืกหัวงูดางแห

มันยกคอแพ้แว้ มันยกคอแพ้แว้

 

ฮูนี้ฮูหยังคืออั้นแท้

บ่มีไผมาก่นบ่สาวแหล่

เอาเสียมเหี่ยนมาเซาะเบิ่งถ่าแม้

มันต้องเป็นฮูแย้

มันต้องเป็นฮูแย้

 

ก่นจนว่าเมื่อยแอ้แล้

 

เทิ่งเซาะเทิ่งต้านล่ะเทิ่งแง

 

มันผั่นหลอย

ออกไปข้างคันแท

 

แล้วกระโดดเข้าต่งซิ่นสาวแหล่

 

แล้วกะกัดเหง้า

ขาจนเป็นแผล

 

มันเลยฟ้าวแล่นเข้าในเหง้าแต้

 

อะแล่นเข้าเหง้าแต้

 

ไปไล่แย้ ไปไล่แย้ แอ้แฮ่

แอ้แฮ่ เมื่อยแอ้แล้

เมื่อยแอ้แล้ แอ้แฮ่ แอ้แฮ่

แต่บ่ได้แย้ แต่บ่ได้แย้

 

สาวแหล่บ่เคยมาไล่แย้

เทิ่งสั่นเทิ่งเมื่อยแอ้แล้

สิกลับบ้านไปบอกอีแม่

ว่าถืกแย้รังแกอยู่โพนแต้

 

ละอยู่ข้างโพนแต้

 

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๋สาวแหล่

ขวัญมาขวัญมาเด้อแม่

ว่าแย้กัดเหง้าขาจนเป็นแผล

มาให้อ้ายเบิ่งแน่ เพื่อสิหาทางแก้

 

เอาจั่งซี่ดีบ่สาวแหล่

เฮากลับบ้านไปหายาทาแผล

บ่ต้องตกใจแหละงอแง่

มื้อนี้มาไล่แย้ อย่าบอกไผแท้แท้

อย่าบอกไผแท้แท้

 

ก่นจนว่าเมื่อยแอ้แล้

 

เทิ่งเซาะเทิ่งต้านล่ะเทิ่งแง

 

มันผั่นหลอย

ออกไปข้างคันแท

 

แล้วกระโดดเข้าต่งซิ่นสาวแหล่

 

แล้วกะกัดเหง้า

ขาจนเป็นแผล

 

มันเลยฟ้าวแล่นเข้าในเหง้าแต้

 

อะแล่นเข้าเหง้าแต้

 

ไปไล่แย้ ไปไล่แย้ แอ้แฮ่

แอ้แฮ่ เมื่อยแอ้แล้

เมื่อยแอ้แล้ แอ้แฮ่ แอ้แฮ่

แต่บ่ได้แย้ แต่บ่ได้แย้

 

ไปไล่แย้ ไปไล่แย้ แอ้แฮ่ แอ้แฮ่

เมื่อยแอ้แล้ เมื่อยแอ้แล้ แอ้แฮ่ แอ้แฮ่

แต่บ่ได้แย้ แต่บ่ได้แย้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***