คิดดูซิ

นันทิดา แก้วบัวสาย31 มี.ค. 1988

เนื้อเพลง

คิดดูซิ - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

ทำทำไมอย่างนี้

 

ทำทำไมกับฉัน

 

คิดมาหลอกฉัน

 

เพียงเล่นเล่นหรือไร

 

คิดดูซิ ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

เมื่อตอนเจอกัน

 

ตั้งแต่วันเริ่มต้น

 

ฉันหลงกลไปเชื่อใจ

 

แต่พอนานวัน

 

ฉันก็หมดความหมาย

 

เธอทำไมมาหลอกลวงกัน

 

คิดดูซิ ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

เก็บใจคืนมา

ตั้งแต่นี้สุดสิ้น

 

ฝังพื้นดินให้หมดไป

 

จะทำใจลืม

 

รักที่มันเลวร้าย

 

เธอเคยคิดมีไว้ให้ใจฉัน

 

คิดดูซิ ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

ทำทำไมอย่างนี้

 

ทำทำไมกับฉัน

 

คิดมาหลอกฉัน

เพียงเล่นเล่นหรือไร

 

คิดดูซิ ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

คิดดูซิ ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

คิดดูซิ

 

ทำอย่างนี้ดีเหรอ

 

อยากจะบอกให้เธอ

ใคร่ครวญอีกหน

 

คิดแล้วช้ำ

 

เธอได้ทำบางคน

 

ให้กลายเป็นคนที่ถูกหักใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***