เปิดหัวใจ

TMT Toy Music Tune, แสตมป์1 ม.ค. 2008
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง