เกิดมาร้องเพลง

ผุสชา โทณะวณิก24 ก.ค. 1991

Lyrics

เกิดมาร้องเพลง - ผุสชา โทณะวณิก

Written by:ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา/รหัส 2010987

 

เกิดมาร้องเพลง

 

จิตใจร่ำร้อง

 

ใจให้ร้อง

 

เพลงด้วยรัก

 

ร้องให้ก้องฟ้า

 

ปล่อยตัวโน้ต

 

ที่ใจบรรเลง

 

นั้นล่องลอย

ปลิวฟุ้งนภา

 

เกิดมารักเพลง

 

จิตใจเรียกร้อง

 

ใจอยากร้อง

 

เพลงด้วยรัก

 

ขอเพียงได้ร้อง

 

กล่อมโลกนี้

 

ให้มีแต่เพลง

 

ฉันร้องเอง

 

ฉันจะร้องเพลง

 

ใจคนเรามีแค่หนึ่งใจ

 

ใจฉันให้เพลงหมดแล้ว

 

จะเพลงรัก

เพลงเศร้า เพลงหวาน

เพลงซึ้ง เพลงเชย

 

ฉันก็จะร้อง

 

ก็เกิดมารักเพลง

 

สุขใจได้ร้องเพลง

 

ออกจากใจ

 

ใจที่รัก

รักร้องเพลงเท่านั้น

 

แต่ใจฉันคงเพลินกว่านี้

 

ถ้ามีเธอ

 

ฟังฉันร้องเพลง

 

ใจคนเรามีแค่หนึ่งใจ

 

ใจฉันให้เพลงหมดแล้ว

 

จะเพลงรัก

เพลงเศร้า เพลงหวาน

เพลงซึ้ง เพลงเชย

 

ฉันก็จะร้อง

 

เกิดมาก็รักเพลง

 

สุขใจได้ร้องเพลง

 

ออกจากใจ ใจที่รัก

รักร้องเพลงเท่านั้น

 

แต่ใจฉัน

 

คงเพลินกว่านี้

 

ถ้ามีเธอ

 

ฟังเพลงที่ร้อง

 

ถ้ามีเธอกับฉันร้องเพลงกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***