เนื้อเพลง

บ่งบอก - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

คอยทุกวัน

 

กว่าตะวันจะไกลลับตา

 

คอยเรื่อยมา

 

อยากให้ฟ้ากลายเป็นสีดำไป

 

เพราะความรู้สึก

 

อยากให้เป็นกลางคืนเรื่อยไป

 

ในหัวใจ

 

ไม่อยากพบใครใครอีกเลย

 

ไม่อยากให้คนอื่น

 

รู้ความจริงข้างใน

 

ว่ายังเสียใจ

 

เพราะนัยน์ตาที่ร้าวระบม บ่งบอก

 

ใจนั้นอยาก

 

ให้โลกนี้กลายเป็นสีดำ

 

คงได้ทำ

 

สิ่งที่ในใจมันกลั้นมานาน

 

เพราะความที่อยาก

 

ให้เวลามันเวียนหมุนผ่าน

 

มันยิ่งนาน

 

กว่าอาทิตย์จะลาจากไป

 

ไม่อยากให้คนอื่น

 

รู้ความจริงข้างใน

 

ว่ายังเสียใจ

 

เพราะนัยน์ตาที่ร้าวระบม บ่งบอก

 

หากโลกนี้ มีเพียงแค่กลางคืน

 

ฉันจะยืน แอบแสงดวงดาว

 

ไม่ให้ใครเห็น

ดวงตาที่ปวดร้าว

 

เห็นน้ำตา

 

ที่มันไม่หยุดไหล

 

ไม่อยากให้คนอื่น

 

รู้ความจริงข้างใน

 

ว่ายังเสียใจ

 

เพราะนัยน์ตาที่ร้าวระบม บ่งบอก

 

หากโลกนี้

มีเพียงแค่กลางคืน

 

ฉันจะยืน

 

แอบแสงดวงดาว

 

ไม่ให้ใครเห็นดวงตาที่ปวดร้าว

 

เห็นน้ำตา

 

ที่มันไม่หยุดไหล

 

คอยทุกวัน

 

กว่าตะวันจะไกลลับตา

 

คอยเรื่อยมา

 

อยากให้ฟ้ากลายเป็นสีดำไป

 

เพราะความรู้สึก

 

อยากให้เป็นกลางคืนเรื่อยไป

 

ในหัวใจ

 

ไม่อยากให้ใครใคร

เห็นลอยน้ำตา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***