ตะวันชิงพลบ (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ฮักเสี่ยว) (Bunthug Concert Pongsit Kampee Hugseaw)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Ta Wan Ching Phlop (Bunthug Concert Pongsit Kampee Hugseaw) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ตะวัน สาดแสง

 

แรงกล้า เบื้องบน

 

เอื้ออาทรทุกแห่ง ทุกหน

 

ความคิด ความฝัน

 

มุ่งกัน ทุกคน

 

อยากเจิดจ้าเหมือนดัง

 

ตะวัน

 

รักโลภ โกรธหลง

 

มั่นคง ในใจ

 

ปิดบังดวงตามืด มัวหม่น

 

แก่งแย่ง แข่งขัน

 

ห้ำหั่น เชือดเฉือน

 

ไม่มีเพื่อนมีมิตร จริงใจ

 

ชีวิต ไม่พ้น

 

ขึ้นลงก็แค่นั้น

 

อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานนาน

 

ตะวัน

 

ชิงพลบ

 

ชิงตกจากฟ้า ลา จากหายไป

 

ความรัก เจ้าเอ๋ย

 

ทนทุกข์ อย่างนั้น

 

ไยต้องมาปิดบังใจตน

 

เมื่อใจ รักกัน บอกกัน ตรงตรง

 

ปล่อยใจเคียงคู่กัน

 

ตามทาง

 

ตะวัน

 

ชิงพลบ

 

เรื่องธรรมดา

 

ปล่อยใจเครียง

คู่กันตามทาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***