ดาวน์โหลดและฟังเพลง Acting Out พร้อมเนื้อเพลงจาก Ashley Tisdale

ฟังเพลงActing Out

Ashley Tisdale16 มิ.ย. 2009

เนื้อเพลง Acting Out

Up above the surface I was just a perfect child

 

But underneath it all I was craving to be wild

 

Don't you judge by the cover its so far from what you see

 

I'm losing all my patience waiting on ya to believe

 

I'm suffocating I can't breathe

Let me out this cage I'm not gonna hold back

Gonna break these chains I'm taking control now

Gonna giva ya something to talk about

Its another side of me

I'm acting out

Set me free I'm ready to show you

This is what I need its time to get dirty

Imma show you what I'm talking about

Its another side of me

I'm acting out

Welcome to a new beginning its time to start the show

No I don't think it matters if its real or just a role

Once you get a taste of it youll be begging me for more

Ill giva ya something to remember once I hit the floor

I'm letting go of what you know

Let me out this cage I'm not gonna hold back

Gonna break these chains I'm taking control now

Gonna give ya something to talk about

Its another side of me

I'm acting out

Set me free I'm ready to show you

This is what I need its time to get dirty

Imma show you what I'm talking about

Its another side of me

I'm acting out

I've been waiting just to drive you crazy

Now its my time and yes it feels amazing

Theres nothing left of what youve seen before

Lifes too short just to do what you're told

Just to do what you're told Just to do what you're told

Do what you're told

Just to do what you're told

Do what do what you're told

Let me out this cage I'm not gonna hold back

Gonna break these chains I'm taking control now

Gonna give ya something to talk about

Its another side of me

I'm acting out

Set me free I'm ready to show you

This is what I need its time to get dirty

Imma show you what I'm talking about

Its another side of me

I'm acting out

Lifes too short just to do what you're told I'm acting out

Lifes too short just to do what you're told I'm acting out

Lifes too short just to do what you're told I'm acting out

 

Yeah yeah I'm acting out

เกี่ยวกับเพลงนี้ :

Acting Out จาก Ashley Tisdale ปล่อยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2009. ฟังเพลง Acting Out พร้อมทั้งเนื้อเพลงโดย Ashley Tisdale. ดาวน์โหลด JOOX Application เพื่อฟังเพลง Acting Out และ ดูมิวสิควีดีโอเพลง Acting Out แบบ online ได้ทันที!

Tags ที่เกี่ยวข้อง :

Acting Out (โดย Ashley Tisdale), Acting Out, Acting Out มิวสิควีดีโอ, Acting Out เนื้อเพลง, Ashley Tisdale เพลง