แม้เธอจะน้อย

The Mousses30 พ.ย. 2011

เนื้อเพลง

แม้เธอจะน้อย - The Mousses

Written by:ประเวช นพนิราพาธ/พงศกร ลิ่มสกุล/ดนัย ธงสินธุศักดิ์

 

อาจเพราะมันน้อย

 

ดูเธอเองเหมือน

 

ไม่สนใจกันเท่าไหร่

 

ทุกวันที่มีไม่รู้

 

รู้ตัวอีกทีต้องจากกันไป

 

หมดความหมาย

 

อยากจะได้อยู่

อยู่ได้อยู่ข้างกาย

 

อยากได้ยินเสียง

ยินเสียงลมหายใจ

 

ต่อไปอยากจะได้อยู่

ได้อยู่ข้างเธอ

 

อยากกอดเธอไว้

เธอไว้ในหัวใจอย่างเดิม

 

ทุกช่วงเวลายังคงลึกซึ้ง

 

ภาพความทรงจำ

จะดีหรือแสนเศร้า

 

อยู่ที่เธอ

 

อยากจะได้อยู่

ได้อยู่ข้างกาย

 

อยากได้ยินเสียง

ยินเสียงลมหายใจต่อไป

 

ก็ไม่รู้ว่าฉันมีค่าแค่ไหน

 

ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันยังรอ

 

อาจเพราะมันรัก

 

แต่ไม่เป็นดั่งหวังที่ตั้งใจ

 

เธอไม่รู้ว่าฉันทำเพื่อใคร

 

ก็แล้วแต่

 

แต่ใจฉันมันรักเธอ

 

อยู่เสมอและไม่มี

วันจะเปลี่ยนผัน

 

ถึงแม้เธอจะน้อย

แต่ฉันก็จะรัก

 

อาจเพราะมันรัก

 

แต่ไม่เป็นดั่งหวังที่ตั้งใจ

 

เธอไม่รู้ว่าฉันทำเพื่อใคร

 

ก็แล้วแต่

 

แต่ใจฉันมันรักเธอ

 

อยู่เสมอและไม่มีวัน

 

จะเปลี่ยนผัน

 

ถึงแม้เธอจะน้อย

แต่ฉันก็จะรัก

 

อาจเพราะมันรัก

 

อาจเพราะมันรัก

 

อาจเพราะมันรัก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***