หักใจไม่คิด

ก๊อท จักรพันธ์20 ม.ค. 2011

เนื้อเพลง

หักใจไม่คิด - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

ว่าจะ หักใจ

 

มิคิดเยื่อใยใฝ่ถึง

 

แล้วไปไม่ขอคะนึง

 

เลิกคิดถึงอีกต่อไป

 

แต่ความหลัง

 

เมื่อครั้งรักกันใหม่ใหม่

 

หวนคิดคราใด

 

หักใจไม่ได้อกเอ๋ย

 

กลับห่วงไม่หาย

 

น้องไปหนใดเล่าหนา

 

ลับเลยไม่เคยหันหน้า

 

กลับคืนมาหาพี่บ้างเลย

 

สุขไฉนหม่นใจ

 

ฉันใดน้องเอย

 

มิรู้เจ้าเลย

 

เยื่อใยมิเคยนำพา

 

คุณงามความดี

 

เจ้ามีพี่ซึ้งตรึงใจ

 

ถึงเจ้าพลั้งพลาดไป

 

ใช่ลืมน้ำใจแก้วตา

 

อันลิ้นกับฟันนั้น

กระทบกันได้หนา

 

พี่พลั้งไปแล้วแก้วตา

 

โปรดอย่าเคือง

 

จงคิดอภัย

 

เจ้าอยู่ใกล้ไกล

 

หนใดจะไปเสาะหา

 

รับขวัญช่วยซับน้ำตา

 

ปลอบกานดา

 

หายข้องขุ่นใจ

 

กลับเถิดหนา

 

กลับมาสัญญากันใหม่

 

แค้นพี่ไปไย

 

อภัยแล้วดวงชีวา

 

เจ้าอยู่ใกล้ไกล

 

หนใดจะไปเสาะหา

 

รับขวัญช่วยซับน้ำตา

 

ปลอบกานดา

 

หายข้องขุ่นใจ

 

กลับเถิดหนา

 

กลับมาสัญญากันใหม่

 

แค้นพี่ไปไย

 

อภัยแล้วดวงชีวา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***