รักก็เป็นอย่างนี้

Bodyslam28 ก.พ. 2006

เนื้อเพลง

รักก็เป็นอย่างนี้ - Bodyslam (บอดี้แสลม)

ค่อย ค่อย พูดค่อยจา

 

ก็เอาเป็นว่าตัวฉันเข้าใจ

 

กับสิ่งที่ทำให้เธอต้องน้อยใจ

 

ใจเย็นได้ไหมมีกันอยู่สองคน

 

ก็เรื่องที่เธอโกรธกัน

 

อาจผิดที่ฉันทำตัวชอบกล

 

บางสิ่งที่ทำกับเธอจนเหลือทน

 

บางเหตุบางผลต้องให้เวลา

 

บนทางที่แสนไกล

 

เพื่อวันข้างหน้า

 

สองใจ

 

มีผิดมีพลั้งเรื่องธรรมดา

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ขออภัยจริงจริง

 

รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ก็ขอแค่เธออภัย

 

ถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอ

 

เมื่อต่างคนต่างมา

 

ย่อมมีปัญหาตรงความเข้าใจ

 

ต้องให้เวลาปรับตัวปรับหัวใจ

 

ใจเย็นเอาไว้ไม่นานหรอกหนา

 

บนทางที่แสนไกล

 

เพื่อวันข้างหน้า

 

สองใจ

 

มีสุขมีทุกข์เรื่องธรรมดา

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ขออภัยจริงจริง

 

รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ก็ขอแค่เธออภัย

 

ถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอ

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ขออภัยจริงจริง

 

รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ก็ขอแค่เธออภัย

 

ถึงยังไงก็ยังคงรัก

 

ยังคงมีแค่เธอ

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ขออภัยจริงจริง

 

รักยังมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ

 

รักก็เป็นอย่างนี้

 

ก็ขอแค่เธออภัย

 

ถึงยังไงในใจก็มีแค่เธอ

 

ยังไงก็ยังรัก

 

ก็ฉันยังมีแค่เธอ

 

ใจเย็นก่อนดีไหม

 

ดีดี กอดกันไว้

 

ดีกันจะได้ไหม

 

ยังไงก็ยังรัก

 

เธออย่าเพิ่งน้อยใจ

 

ก็ฉันยังมีแค่เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***