Friends (เพลงประกอบละครเรื่อง นางอาย)

ณิชา & Friends14 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

เพลง : Friends (เพลงประกอบละคร นางอาย)

ศิลปิน : ณิชา & Friends

 

 

เคยมองตาทุกวัน

เธอกับฉันไม่เคยต้องไกล

ไม่ว่าจะทำอะไร

ก็เคียงข้างกัน

มันใจคอไม่ดี

ถ้าพรุ่งนี้ไม่เหมือนทุกวัน

แล้วฉันจะมีผู้ใด

เข้าใจได้เหมือนเธอ

 

ถึงเวลา

จากกันแสนไกล

ไม่รู้อีกนานเท่าไรจะเจอกัน

 

ปล่อยให้น้ำตาที่ล้นใจ

ให้มันไหลช้าๆ ลงมา

มันคือน้ำตาที่มีค่า

แทนความหมายของรักในใจ

ฉันสัญญาเราจะเป็นเพื่อนกันไป

 

ตราบนานเท่านาน

 

วันที่เธอท้อใจ

ไม่มีใครให้คิดถึงกัน

แล้วฉันจะคอยส่งใจ

ไปเคียงข้างกัน

มันใจคอไม่ดี

ถ้าพรุ่งนี้ไม่เหมือนทุกวัน

แล้วฉันจะมีผู้ใด

เข้าใจได้เหมือนเธอ

 

ถึงเวลา

จากกันแสนไกล

ไม่รู้อีกนานเท่าไรจะเจอกัน

 

ปล่อยให้น้ำตาที่ล้นใจ

ให้มันไหลช้าๆ ลงมา

มันคือน้ำตาที่มีค่า

แทนความหมายของรักในใจ

ฉันสัญญาเราจะเป็นเพื่อนกันไป

ตราบนานเท่านาน

 

ถึงเวลา

จากกันแสนไกล

ไม่รู้อีกนานเท่าไรจะเจอกัน

 

ปล่อยให้น้ำตาที่ล้นใจ

ให้มันไหลช้าๆ ลงมา

มันคือน้ำตาที่มีค่า

แทนความหมายของรักในใจ

ฉันสัญญาเราจะเป็นเพื่อนกันไป

ตราบนานเท่านาน

 

ในเมื่อถึงเวลา

จากกันแสนไกล

ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่

เราจะเจอกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***