Circle

Potato29 ต.ค. 2015

เนื้อเพลง

เพลง: Circle

ศิลปิน: Potato

 

เจ็บที่เขามาแปรเปลี่ยนไป

จากเคยรักกันดีทุกวันเวลา

จบตรงน้ำตาความเสียใจ

โอดครวญขอให้เขากลับมา

อยากจะย้อนเวลาแล้วได้อะไร

ก็ยิ่งเสียใจทรมาน

 

วันนี้ขอให้เธอฟังฉัน

 

สุขทุกข์มันก็วนอยู่อย่างนี้

สิ่งร้ายดีก็วนอยู่อย่างนั้น

ก่อนนี้รักกันมา

เลิกกันไปมันเป็นธรรมดา

อย่าฝังใจในวันที่ผ่านพ้นชีวิตคน

มีพบมีจากลา

เรื่องดีดีรักดีดี

เดี๋ยวก็มีสักวันที่วนเข้ามา

 

หากมองฟ้ายังเจอหมู่ดาว

หากตอนเช้ายังมองเห็นแสงตะวัน

นั่นคือสัญญาณเตือนหัวใจ

พรุ่งนี้ยังมีจำไว้

 

สุขทุกข์มันก็วนอยู่อย่างนี้

สิ่งร้ายดีก็วนอยู่อย่างนั้น

ก่อนนี้รักกันมาเลิกกันไป

มันเป็นธรรมดา

อย่าฝังใจในวันที่ผ่านพ้น

ชีวิตคนมีพบมีจากลา

เรื่องดีดีรักดีดี

เดี๋ยวก็มีสักวันที่วนเข้ามา

 

สุขทุกข์มันก็วนอยู่อย่างนี้

สิ่งร้ายดีก็วนอยู่อย่างนั้น

ก่อนนี้รักกันมาเลิกกันไป

มันเป็นธรรมดา

อย่าฝังใจในวันที่ผ่านพ้น

ชีวิตคนมีพบมีจากลา

เรื่องดีดีรักดีดี

เดี๋ยวก็มีสักวันที่วนเข้ามา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***