คนกล่อมโลก

เสรี รุ่งสว่าง4 เม.ย. 2014

เนื้อเพลง

คนกล่อมโลก - เสรีย์ รุ่งสว่าง

 

Writtenby:Anonymous

 

กล่อมโลกเดียวดาย

 

ให้หายวังเวง

 

ชะโลมเสียงเพลง

ไปบนโลกกลอน

 

เพลงเอ๋ยจงแทรกซ้อน

 

สู่พฤกษ์พงดงดอน

 

กล่อมสิงขรทั่วขุนเขา

 

แหวกม่านเมฆา

 

สู่ฟ้าอำไพร

 

เทวะองค์ใด

 

ทุกข์ใจเงียบเหงา

 

เพลงนี้จงช่วยบรรเทา

 

ให้ทุกท่านบางเบา

 

อยู่เฝ้าวิมานฉิมพลี

 

เวิ้งว้างกลางทะเลแสนเปลี่ยว

 

มัจฉาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่

 

ฝากเพลงไม่เพราะ

 

แทรกเซาะสายนที

 

ชีวิตได้ท่องวารี

จงโชคดีและปลอดภัย

 

หยุดโลกเอาไว้ซัก3นาที

 

ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไว้

 

เพลงรักกล่อมโลกทั่วไป

 

แต่ยามผมทุกข์ใจ

 

ต้องแอบร้องไห้หลังเวที

 

เวิ้งว้างกลางทะเลแสนเปลี่ยว

 

มัจฉาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่

 

ฝากเพลงไม่เพราะ

 

แทรกเซาะสายนที

 

ชีวิตได้ท่องวารี

จงโชคดีและปลอดภัย

 

หยุดโลกเอาไว้ซัก3นาที

 

ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไว้

 

เพลงรักกล่อมโลกทั่วไป

 

แต่ยามผมทุกข์ใจ

 

ต้องแอบร้องไห้หลังเวที

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***